Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Energia sostenible | Oficina per la Sostenibilitat

Energia

L'energia sostenible és aquella que satisfà les necessitats del present sense comprometre les futures generacions de satisfer les seves necessitats. La sostenibilitat i l’eficiència energètica poden considerar-se polítiques de fre contra el canvi climàtic, ja que totes les energies que consumim estan associades a impactes negatius mediambientals, com l’escalfament global, pluja àcida, contaminació radioactiva, etc. 

El consum d’energia es pot classificar en tres focus:

  • Tèrmic: el consum dels aparells que utilitzem per generar calor, gas, o qualsevol altre combustible (gasoil, butà, llenya...)
  • Elèctric: el consum dels aparells que usem per refredar, rentar, il·luminar i petits electrodomèstics que fan servir l’electricitat per funcionar (ordinador, assecador de cabell, altaveu...)
  • Mobilitat: el consum d’energia que emprem per desplaçar-nos (cotxe, avió, autobús...)

S’ha de tenir en compte que el consum d’energia no només és el del servei energètic que utilitzem per a la llar, sinó també el de tots els productes que comprem, ja que per fabricar qualsevol producte s’utilitza energia i consegüentment es crea un impacte ambiental. Així doncs, no sols ens hem de fixar en l’energia consumida directament sinó també en l’energia consumida indirectament en el nostre dia a dia.

Evidentment, no tots els impactes són iguals, per tant, s’ha d’intentar canviar progressivament cap a les fonts d’energies que provoquin el mínim impacte ambiental, és a dir, mínim consum d’energia i màxima eficàcia energètica.

L’Ajuntament de Girona  vol potenciar la transició energètica dels combustibles fòssils als sistemes ecològicament sostenibles com les energies renovables. Aquestes energies han avançat molt en els últims anys i s’han desenvolupat mètodes més nets de producció i conservació energètica que tenen un impacte ambiental molt més reduït.

Energia renovable i eficiència energètica | Oficina per la Sostenibilitat