Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Mobilitat sostenible | Oficina per la Sostenibilitat

Mobilitat sostenible

Cada vegada amb més freqüència la ciutadania en comptes d’anar amb el cotxe particular opta per anar amb algun altre tipus de transport com la bicicleta, el patinet elèctric, el transport públic o fins i tot compartir cotxe. A què és deu aquest canvi? Les persones avancem juntes cap a la mobilitat sostenible. Aquest concepte neix per mitigar els problemes mediambientals i socials de la mobilitat urbana, amb l’objectiu d’integrar econòmicament, socialment i ambientalment l'ús del transport tant públic com privat, per millorar la qualitat de vida de la població i reduir l'impacte ambiental negatiu. 

La mobilitat és un dels eixos amb més pes per poder arribar a ser una ciutat ambientalment sostenible. En el cas de Girona, la mobilitat representa el percentatge més gran d'emissions de CO₂ a l'aire a la ciutat (46 %, segons dades del PACES del 2014), degut principalment als vehicles de motor.

Optar per desplaçar-te a peu, amb bicicleta o transport públic és una decisió que a més de beneficiar la teva salut i la teva economia, evita emetre contaminants i respirar les emissions dels vehicles de motor. 

Per ajudar els que s'uneixen a la mobilitat sostenible, Girona aposta per potenciar les alternatives d'anar a peu, amb bicicleta i el transport públic. Sabent que la mobilitat té un impacte negatiu, però a la vegada en pot ser la solució, es busca encaminar la ciutat cap a una mobilitat més sostenible, segura i assequible per a tothom.

Com fer possible la mobilitat sostenible | Oficina per la Sostenibilitat

Com fer-ho possible

 

Logos Objectius desenvolupament sostenible 3, 7, 11 i 13 | Oficina per la Sostenibilitat

Accions vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, principalment al:
  • Objectiu 3. Salut i benestar
  • Objectiu 7. Energia neta i assequible
  • Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  • Objectiu 13. Acció climàtica