Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Eficiència energètica | Oficina per la Sostenibilitat

Eficiència energètica

L’ús de l’energia és sense dubte indispensable en la nostra societat ja que som energèticament dependents i cada vegada sembla que ho serem més. Per això s'ha d'intentar consumir el mínim d'energia possible i maximitzar-ne l'ús. És a dir, ser molt curosos amb l’eficiència energètica que influeix sobre els requeriments de l’energia i facilita la sostenibilitat.

El consum energètic està relacionat amb emissions de CO2 que és una de les causes principals del canvi climàtic i l’escalfament global. Per aquest motiu és important ser conscients de l’impacte que té el nostre consum energètic i intentar posar mesures per reduir-lo en els nostres aparells, en la nostra rutina i en la nostra llar.

Tenir cura de la nostra eficiència energètica no només té beneficis mediambientals, sinó que ens pot suposar un gran estalvi econòmic. Així doncs, busquem la màxima eficiència energètica en els nostres aparells, la nostra llar i en les nostres accions del dia a dia. Feu un consum responsable i sostenible!