Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Animals de companyia | Oficina per la Sostenibilitat

Animals de companyia

La majoria de nosaltres tenim o coneixem algú que té un animal de companyia. L’augment de persones amb animals de companyia ha comportat l'increment i la diversitat de serveis que s’ofereixen per donar resposta a les seves necessitats i demandes. També ha augmentat la disposició d'espais públics compartits o d'ús exclusiu en espais naturals. 

Això deixa una petjada ecològica i implica un cert impacte per a la fauna i flora autòctones. Els animals de companyia, igual que els humans, comporten una petjada hídrica i de carboni derivada del consum d'aigua i d'aliments, i sobretot dels orins i els excrements que no es recullen. Aquests efectes s'agreugen quan es produeixen abandonaments i incrementen les poblacions de mascotes abandonades, i encara més quan es tracta d'espècies exòtiques invasores. 

Per aquest motiu és molt important que els propietaris siguin conscients que un animal de companyia comporta tot un seguit d'obligacions i responsabilitats. Caldrà tenir bones praxis perquè no es produeixin aquests efectes negatius i ser més sostenibles amb el medi que ens envolta.

Els animals de companyia estan amb nosaltres des de fa milers d'anys i hi seguiran estant en el futur, ja que aporten nombrosos i documentats beneficis i la seva companyia és imprescindible per a molts de nosaltres. També es valoren molt positivament en la integració en la societat de certs col·lectius, i milloren la seva qualitat de vida. Per això els hem de respectar, cuidar i ser responsables de les seves activitats, per aconseguir una ciutat més cívica i sostenible.

La millor opció, l’adopció!

A part dels beneficis evidents que presenta l’adopció enfront de la compra d’animals de companyia, com donar-los una segona oportunitat o una menor despesa, hi ha altres avantatges relacionats amb la sostenibilitat, com el de reduir la població d’animals abandonats i contribuir a la causa social de defensa del benestar dels animals. 

Són aquests alguns dels motius pels quals l’adopció és la millor opció per a vosaltres i per als vostres animals de companyia.

Animals de companyia, com adoptar | Oficina per la Sostenibilitat

Com adoptar a Girona

 

Animals de companyia, informació | Oficina per la Sostenibilitat

Informació i assessorament sobre la tinença responsable d'animals

 

Animals de companyia, colònies de gats | Oficina per la Sostenibilitat

Gestió de les colònies de gats a la ciutat de Girona

 

Logos Objectius desenvolupament sostenible 11, 13 i 15 | Oficina per la Sostenibilitat

Accions vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, principalment al:
  • Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  • Objectiu 13. Acció climàtica
  • Objectiu 15. Vida d'ecosistemes terrestres