Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Aigua | Oficina per la Sostenibilitat

El consum d'aigua

L’aigua, un recurs inesgotable? Malauradament no, l’aigua és un recurs limitat. És cert que el nostre planeta té una quantitat molt elevada d’aigua, però l’aigua dolça representa només un 2,75 % del total. D’aquest percentatge, el 2,05 % està en forma de gel, i per tant, només tenim un 0,7 % d’aigua dolça per compartir entre els humans, els animals i les plantes, per poder créixer, desenvolupar-nos i sobreviure.

L’aigua és un element fonamental per al desenvolupament sostenible i socioeconòmic, per a uns ecosistemes saludables, és vital per reduir la càrrega mundial de malalties i millorar la salut, el benestar i la productivitat de les poblacions. 

Des del principi del segle XX l’extracció d’aigua dolça s’ha multiplicat per sis a causa de l’augment de la població i de l’activitat agrícola i industrial.  Molts països ja s’han vist afectats per l’estrès hídric i dèficit d’aigua, de fet, segons l’ONU, avui en dia més de 1.700 milions de persones viuen a les conques fluvials on l’esgotament per ús supera la recàrrega natural, una tendència que farà que dos terços de la població mundial visqui en països amb estrès hídric el 2025. 

Hem de tenir cura d’aquest bé escàs i imprescindible, el nostre consum d’aigua ha de ser el mínim possible per tal que l’ús sigui sostenible. Per reduir el nostre consum hem de posar mesures concretes, ja que si aquest recurs es gestiona de manera eficient i equitativa, pot jugar un paper clau en el desenvolupament sostenible.

L'aigua potable de Girona. Procedència i gestió

Bàner: L’aigua potable a Girona | Oficina per la Sostenibilitat

Aigua - Com puc reduir el meu consum | Oficina per la Sostenibilitat

Com reduir el consum d’aigua

Sou conscients de l’ús d’aigua de la vostra llar? Sabeu quants litres d’aigua gasteu cada cop que us dutxeu? Creieu que és necessari reduir el vostre consum? Ser conscients de l’aigua que consumim és molt important per reduir-ne el consum i fer-ne un ús eficient.

La presa de consciència i petits gestos diaris, tot i que ens poden semblar insignificants, faran que estalviem, i molt, i els nostres actes seran notables per al medi ambient. Fer un ús responsable d’aquest bé i comprometre’ns amb la nostra societat depèn de nosaltres.

Poseu en pràctica l'estalvi d'aigua

A la imatge següent hi trobareu l'enllaç amb els consells de com fer-ho.

Bàner: Estalvia aigua cada dia | Oficina per la Sostenibilitat

Aigua - Tarifa ecosocial a Girona | Oficina per la Sostenibilitat

Tarifa ecosocial a Girona

L’aigua potable és una necessitat bàsica i un servei de competència municipal i per tant no hauria d’estar limitat per problemes econòmics. L’Ajuntament de Girona és conscient d’aquest fet i vol facilitar l’accés universal a l’aigua potable, per aquest motiu es va crear la tarifa ecosocial. 

Aquesta tarifa comporta una reducció del cost de l’aigua i de les taxes municipals associades al rebut de l’aigua, i la seguretat que no es tallarà el subministrament en cas d’impagament. És una ajuda més per reduir la pressió de la factura de l’aigua a les famílies amb dificultats econòmiques i que en complementa altres de ja existents com són: ajudes dels serveis socials, llars amb més de tres persones, bonificacions de la taxa d’escombraries i de clavegueram i cànon social, de l’ACA.

Logos Objectius desenvolupament sostenible 3, 6, 10, 11, 12 i 13 | Oficina per la Sostenibilitat

Accions vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, principalment al:
  • Objectiu 3. Salut i benestar
  • Objectiu 6. Aigua neta i sanejament
  • Objectiu 10. Reducció de les desigualtats
  • Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  • Objectiu 12. Consum i producció responsable
  • Objectiu 13. Acció climàtica