Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Aigua potable | Sostenibilitat

Aigua potable

La nostra vida diària es fa difícil d'imaginar sense aigua i aquest recurs tan preuat és escàs al planeta. Només el 3% de tota l'aigua és dolça i, d'aquesta, el 20% és aigua subterrània, el 79% està emmagatzemada en forma de gel i només l'1% és l'aigua dels rius i llacs.

Cicle de l'Aigua del Ter

Nova empresa pública supramunicipal

Divendres 11 de novembre de 2022, els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter han signat a constitució de la societat supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA)

Per a qualsevol dubte podeu trucar al servei d'informació ciutadana de l'Ajuntament de Girona al 972 419 010. Per avisos, queixes i denúncies, utilitzeu la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

blanc

  

Dades de l'aigua de consum i la seva potabilització | Sostenibilitat

Dades de l'aigua de consum i la seva potabilització

La xarxa pública subministra aigua al 99,5% de la ciutadania de Girona i al 89% de les activitats industrials. Els pous abasten la resta de les necessitats.