Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Aigua potable | Sostenibilitat

Aigua potable

La nostra vida diària es fa difícil d'imaginar sense aigua i aquest recurs tan preuat és escàs al planeta. Només el 3% de tota l'aigua és dolça i, d'aquesta, el 20% és aigua subterrània, el 79% està emmagatzemada en forma de gel i només l'1% és l'aigua dels rius i llacs.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

La societat d'economia mixta "Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA" gestiona el servei d'abastament d'aigua potable d'aquests municipis des de 1993 i el servei municipal de sanejament de la ciutat de Girona, des de 1997.

Dins l'apartat de serveis als clients del seu web podreu trobar la informació sobre quines dades i documentació li calen per a qualsevol contractació o modificació contractual amb el nostre servei.

Per avaries a les canonades, a la xarxa o en el servei, adreceu-vos a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (telèfon 972 201 737 i adreça al c/ Ciutadans, 11).

Per avisos, queixes i denúncies, utilitzeu la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Dades de l'aigua de consum i la seva potabilització | Sostenibilitat

Dades de l'aigua de consum i la seva potabilització

La xarxa pública subministra aigua al 99,5% de la ciutadania de Girona i al 89% de les activitats industrials. Els pous abasten la resta de les necessitats. L'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, de la qual l'Ajuntament de Girona té un 14% de capital, gestiona aquesta xarxa.

Les tarifes consten d'una quota fixa més un bloc de consum. Hi ha tres blocs de consum domèstic mensual (fins a 6 m3, entre 6 i 12 mm3 i superior a 12 mm3) i un sol bloc de consum industrial. Podeu obtenir-ne més detall a l'apartat de Serveis al Client d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter. També podeu consultar el resultat de les anàlisis de la xarxa de subministrament a l'apartat del laboratori.