Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Girona | Sostenibilitat

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Girona

A principis de 2008, la Unió Europea va posar en marxa el “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible Local” (Covenant of Mayors), una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic.

El “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible Local” és la primera iniciativa ambiciosa de la Comissió Europea per fer front al canvi climàtic a nivell local. El pacte es basa en l’estratègia del “20/20/20” en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de l'acció de govern.

Totes les parts signants del Pacte d’alcaldies es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en més d’un 20% el 2020, a través de l’eficiència energètica i les energies renovables.

El 27 de novembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldies, i el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) es va aprovar per Ple el dia 11 de març de 2011. El PAES de Girona plantejava la reducció de 117.411 tCO2eq per a l’any 2020 al municipi de Girona, un 25% sobre el total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’àmbit PAES de l’any 2005, complint els objectius europeus de reduir com a mínim un 20% les emissions de GEH.

De forma quasi paral·lela, i fruit d’una política activa i pionera contra el canvi climàtic i el ferm compromís de la ciutat amb el medi ambient, el 20 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Girona aprova també per ple el document de Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, que recull el conjunt de línies estratègiques i accions del municipi per reduir la vulnerabilitat del municipi a futurs canvis en el clima. L’adaptació continua sent un complement a la mitigació necessària i indispensable, i és una eina per incrementar la resiliència del territori.