Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Control de plagues urbanes | Sostenibilitat

Control de plagues urbanes

L'Ajuntament de Girona ha elaborat un programa de control de plagues encaminat a controlar les poblacions de les espècies plaga i minimitzar els efectes de la seva presència. Aquest programa està basat en un pla de prevenció i en l'ús integrat de mesures per combatre les plagues de tal manera que es minimitzin els riscos per a les persones i l'impacte sobre el medi.

Notificar avisos o queixes sobre plagues

Per tal de controlar els possibles focus de la ciutat on, per algun motiu, apareix una plaga, és imprescindible la col·laboració de la ciutadania. Si detecteu la presència de rosegadors, paneroles, etc., poseu-vos en contacte amb l'ajuntament per poder-ne fer un seguiment i control a través de la Bústia d'Avisos i Suggeriments.

www.girona.cat/avisos

Brigada municipal de control de plagues

L’ajuntament, mitjançant la brigada municipal de control de plagues, s’encarrega del control integrat de plagues a la via pública i als espais i equipaments municipals, però en espais privats i habitatges, són els particulars qui s’han d’encarregar de prendre mesures per evitar la proliferació de plagues i contractar els serveis de les empreses especialitzades per a combatre-les. Podeu consultar els llistats de les empreses de control de plagues del Gironès inscrites en el registre oficial (ROESP) i el llistat dels apicultors del Gironès inscrits en el registre oficial d’apicultors (REGA).

Empreses de control de plagues Empreses de control de tèrmits Apicultors del Gironès

Aquestes plagues urbanes també es poden trobar dins d'habitatges o locals comercials, per aquesta raó cal seguir una sèrie d'indicacions per evitar la seva presència.

Per conèixer millor totes les espècies urbanes que poden ser considerades una plaga, per la seva densitat, molèsties que causen, etc., podeu consultar el següent web www.diba.cat/cpu/

Les plagues urbanes més comuns són:

Plagues emergents: