Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Mesures i accions per lluitar contra el canvi climàtic | Sostenibilitat

Mesures i accions per lluitar contra el canvi climàtic

El Pla de Transició ecosocial que s'està preparant preveu tot un seguit d'accions per lluitar contra el canvi climàtic. En la declaració institucional aprovada al Ple de l'11 de novembre de 2019 es va acordar que Girona estava en una situació d’Emergència Climàtica i que calia contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle anuals a la ciutat, de manera urgent i prioritària per limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 ºC.

Una de les accions que preveu és la incorporació noves mesures en el funcionament de l’Ajuntament de Girona en el camp de l’eficiència energètica dels edificis municipals, la renovació de la flota de vehicles per incorporar-ne de baixes emissions, l’establiment de nous criteris de contractació ambientalment responsable, la continuació del desplegament de l’enllumenat amb tecnologia LED, i la generació d’energia renovable, entre altres.

Tot i que el pla encara no està definit del tot, l'Ajuntament de Girona ja ha començat a treballar en aquesta línia. A continuació us detallem les accions que s'estan portant a terme actualment.

 

Millores en l'eficiència energètica dels edificis municipals | Sostenibilitat

Millores en l'eficiència energètica dels edificis municipals

Instal·lació de plaques solars als edificis municipals

Equipaments municipals amb plaques solars: 
MercaGirona
Centre Cívic Ter
Mercat del Lleó
Pavelló de Vila-roja (pendent d’entrar en funcionament)
Escola Font de la Pólvora (pendent d’entrar en funcionament)

Properament es preveu instal·lar-ne a: 
Pista coberta Fontajau
Auditori de Girona

Canvi a llums LED 

L’Ajuntament de Girona està renovant els fanals i punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic exterior del municipi per noves lluminàries de tecnologia LED. Aquest canvi té per objectiu aconseguir unes instal·lacions més eficients energèticament, i contribuir així a un estalvi energètic i econòmic en la facturació elèctrica, alhora que s’obté una reducció important en les emissions de CO2.

A principis del 2024, 8.000 de les 20.000 lluminàries instal·lades a la xarxa d’enllumenat públic exterior de la ciutat són de tecnologia LED.