Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Pla Girona és Aigua | Sostenibilitat

Pla Girona és Aigua

2015-2025

La finalitat del “Pla Girona és Aigua” és definir el full de ruta, per als propers 10 anys, que permeti posicionar Girona com a ciutat referent en la gestió del cicle urbà de l’aigua.

L’anàlisi s'ha efectuat des de la perspectiva de diferents àmbits (Governança, Abastament, Clavegueram, Sanejament, i Medi), identificant aquells punts clau que cal reforçar per poder dotar-la d’una gestió d’excel·lència i de les infraestructures necessàries amb capacitat per absorbir, adaptar-se i recuperar-se d'un esdeveniment disruptiu.

Objectius que s'espera assolir el 2025

  • Reforçar l'excel·lència en la gestió del cicle urbà de l'aigua.
  • Impulsar la participació de la quàdruple hèlix.
  • Posicionar Girona com a referent en l'ús, gestió i integració de l'aigua a la ciutat.