Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Canvi climàtic | Sostenibilitat

Canvi climàtic

Si fa uns deu anys es parlava de l'efecte hivernacle i el forat de la capa d'ozó, en els darrers anys, en canvi, es fa més èmfasi en el canvi climàtic.

No obstant això, tot està relacionat i la preocupació s’ha centrat en l’acció de les persones sobre el planeta. Cada cop consumim més recursos (petroli, fusta i aigua), produïm més emissions de gasos (cotxes, indústries, incendis, etc.) i la població mundial no para d’augmentar, la qual cosa la Terra no ho pot assumir.

Queda clar, doncs, que l’origen del canvi climàtic, avui avalat per la majoria d’experts i investigadors, rau en l’activitat humana. Un dels seus avisos és la pujada de la temperatura global del planeta, però també es manifesta amb pèrdues de collita per manca d’aigua, extinció d’espècies animals i vegetals o episodis climàtics extrems (tsunamis, tempestes tropicals, etc.). En aquest sentit, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), conjuntament amb l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), conclou en diversos informes:

“L’escalfament global s’està produint de forma inequívoca. Aquest procés provocat, en bona part, per l’activitat antròpica, comporta un augment de la mitjana mundial de la temperatura de l’aire i de l’oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell del mar”.

Les dades referides a emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Girona es troben al document d’Indicadors de Sostenibilitat, els quals s’avaluen anualment per la Taula Municipal de Sostenibilitat.

Plans municipals pel canvi climàtic | Sostenibilitat