Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Visor: Sostenibilitat

Publicador de continguts

Notícies

La fabricació del nou forn caldera per a la incineradora de Campdorà finalitzarà el pròxim mes de febrer

Substituirà els dos anteriors per complir amb els nous criteris de qualitat de la combustió

Supressió de la taxa pel servei de clavegueram i derogació de l’ordenança fiscal que la regula

El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 10 d’octubre de 2022 també va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus amb els mateixos efectes. Sotmès l’expedient a informació pública es considera aprovada definitivament.

L’Ajuntament engega una campanya per incentivar l’ús dels contenidors intel·ligents de l’Eixample

Des d’avui fins al 7 de gener, educadors ambientals atendran els veïns i veïnes del barri per resoldre dubtes sobre aquest sistema de recollida.

El Ple aprova el Pla d’emergència per sequera que inclou l’ús de tres pous

Aquest Pla de sequera local preveu totes les eines que podem aplicar per fer front a una situació de sequera. Una de les mesures és la captació d’aigua dels pous d’emergència que hi ha situats a Salt.

Sostenibilitat

Regidoria de Sostenibilitat

Àrea de què depèn:
Àrea de Territori
Responsable polític: Martí Terés Bonet

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 496 - Serveis funeraris
972 419 037 - Control d’animals
972 010 252 - Control de plagues 
972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
972 419 017 - Residus i neteja viària
972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
972 010 253 - Qualitat ambiental

Web:
www.girona.cat/sostenibilitat
www.girona.cat/medinatural
www.girona.cat/girona+neta
www.girona.cat/plagues
www.girona.cat/animals

Avisos i suggeriments:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.