Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Contenidor intel·ligents | Neteja i Residus

Contenidor intel·ligents de l’Eixample

Antecedents

El mes d’abril de 2019 es va iniciar la prova pilot de recollida selectiva en contenidors intel·ligents a la Plaça de Catalunya; des de llavors, els resultats de recollida selectiva han augmentat i el percentatge d’impropis ha disminuït. Els bons resultats obtinguts demostren la necessitat d’ampliar la prova pilot i estendre el nou model de recollida a un àmbit més gran de la ciutat. 

Aquesta iniciativa pretén reduir el nombre de contenidors per alliberar espai públic i optimitzar les recollides dels residus per disminuir la contaminació ambiental i acústica. Al mateix temps, pretén sensibilitzar a la ciutadania sobre la correcta segregació dels residus.

El nou servei de recollida de residus en contenidors intel·ligents es va iniciar el dia 30 de novembre de 2020 a una part del barri de l’Eixample.

Serveis de recollida de residus a l'Eixample

 • Contenidors intel·ligents - Habitatges i petits comerços
  El nou servei de recollida de residus en contenidors intel·ligents es fa en una part del barri de l’Eixample (consulta el plànol) i el seu ús està destinat principalment als habitatges i activitats econòmiques situades en planta pis.

  A les activitats econòmiques situades en planta baixa (farmàcies, botigues de roba, electrodomèstics, òptiques, etc.) se’ls farà la recollida porta a porta comercial de la fracció paper i cartró, seguint el mateix model ja implementat. Per a la resta de fraccions, i en cas que es generin, podran fer ús dels contenidors intel·ligents.

  Material que es proporciona: Targetes, adhesius i bosses, bosses de ràfia, imant i tríptic.
 • Recollida selectiva PORTA a PORTA pels grans generadors de residus comercials
  A les botigues d’alimentació (supermercats, carnisseries, fruiteries, etc.) i als establiments del sector HORECA (bars, restaurants, hotels, càterings, etc.) se’ls farà la recollida porta a porta comercial de les 5 fraccions de residus (orgànica, envasos, paper i cartró, rebuig i vidre).

  Material que es proporciona: Cubell amb TAG de fracció orgànica, Cubell de fracció de vidre, imant i tríptic.
 • Recollida selectiva de les parades del Mercat del Lleó
  Material que es proporciona: Targetes, adhesius i bosses, Cubell de fracció de vidre (bar), calendari amb dies i hores de recollida i tríptic

Lliurament del material 

Per tal de recollir el material necessari per fer ús del nou model de recollida us haureu d’adreçar a l’Ajuntament de Girona mitjançant correu electrònic (residusinetejagirona@ajgirona.cat), la bústia d’avisos, o trucant al 972 419 010.

Què necessiteu per recollir el material?

Si heu rebut la carta informativa, caldrà portar el formulari degudament omplert. Si no l’heu rebut el podreu omplir al punt de recollida del material.

Caldrà portar una còpia de la factura de l’aigua. En cas de no ser el propietari de l’immoble, també caldrà dur una còpia del contracte de lloguer o l’autorització expressa del propietari (amb DNI).

Vídeos tutorials

Per tal d’informar-vos amb detall del canvi hem elaborat uns vídeos tutorials sobre els nous models.

Vídeo: Contenidors intel·ligents (part 1) | Neteja i residus

Vídeo: Contenidors intel·ligents (part 2) | Neteja i residus