Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Nou contracte de neteja | Neteja i Residus

Nou contracte de neteja

L'1 de setembre de 2022 es va iniciar el nou contracte de prestació dels serveis de neteja viària, recollida i trasllat de residus i deixalleries del municipi, adjudicat a l'UTE Sanejament Girona (Girona+Neta).

La durada del contracte es va establir en 8 anys, d'acord amb el període d’amortització dels vehicles i la maquinària.

Les principals novetats respecte a l’anterior contracte són:

Serveis

El nou contracte preveu una gestió més eficient dels serveis, amb la finalitat d’optimitzar l’ús dels recursos. A més, un increment del nombre i tipus de serveis que es presten al municipi, en destaquen:

  • Servei d’escombrada manual de repàs durant els 7 dies/setmana en zones A i 3 dies/setmana, essent un dels dies el diumenge, en zones B.
  • Servei setmanal de neteja amb aigua a pressió mixta durant 8 mesos.
  • Increment del nombre de jornals extres de recollida de fulles.
  • Servei de neteja imprevista disponible, tots els dies de la setmana, amb torn de matí i tarda.
  • Servei específic de retirada d’herbes a tot el municipi.
  • Neteja dels espais afectats per l’oci nocturn els divendres, dissabtes i diumenges amb torn de matí.
  • Serveis de neteja ordinaris els dies festius.
     

Maquinària | Neteja i Residus

Maquinària

Davant de la declarada emergència climàtica, és urgent implementar nous models de creixement i de gestió més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, que contribueixin conjuntament a la preservació de la biodiversitat i al benestar dels ciutadans. És per això que el nou contracte prioritza l’ús de vehicles elèctrics i de gas amb la finalitat de reduir els impactes en la qualitat atmosfèrica i acústica del municipi.

Seguiment i control

El nou contracte preveu una millora i automatització del control operatiu i de la traçabilitat dels serveis mitjançant la incorporació de sistemes de seguiment (GPS) als cabassos i vehicles.