Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Prevenció de residus | Neteja i Residus

Prevenció de residus

Des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera. Tanmateix, en els darrers anys, tant a Catalunya com en els nostres contexts immediats, els residus municipals no han parat de créixer des de 2014, passant d'1,09 Kg Hab/dia a 1,20 kg el 2020.

Per aquest motiu, la normativa, en tots els nivells, va situant progressivament la prevenció de residus com la primera prioritat de la gestió dels residus.

Es considera prevenció de residus tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació quantitativa de residus o bé disminuir-ne la perillositat:

  • Reducció en origen: minimització en les fases de disseny, producció, distribució o consum de l'ús de substàncies tòxiques i de matèries primeres.
  • Reutilització: el fet de tornar a usar un producte, ja sigui per a la mateixa funció inicial o una altra d'alternativa, en la seva forma original i sense cap modificació. Donat que no es requereix una transformació del producte, és més aconsellable que el reciclatge, ja que evita que l'objecte es converteixi en residu quan finalitzi definitivament el seu cicle de vida.

Residu zero. És possible?

Assolir un nivell de Residu zero, no és un objectiu impossible, però com que vivim en una societat consumista que genera residus de forma contínua, fa la impressió que està fora del nostre abast. I en gran part és cert. Calen normatives que evitin i redueixin el sobre envasat i l’envasat tot impulsant aquells sistemes de consum que redueixin els productes i envasos d’un sol ús. Aquesta condició és bàsica per tal d’assolir, si més no, una important tendència cap al residu zero i, d’aquesta manera, no fer recaure tota la responsabilitat a les persones consumidores. 

Què hi podem fer nosaltres?

És cert que per tendir cap a aquest objectiu, cal un canvi de model de vida, abandonar l’estil de consum que ens imposa el sistema econòmic actual, cal ser més crític a l’hora de seleccionar els productes que comprem i a on i a qui els comprem, tenint sempre present els residus que adquirim en la nostra compra habitual i avaluant les alternatives que tenim a l’abast per evitar-los i que hauríem d’escollir preferentment. 

L’objectiu en un procés col·lectiu de tendir cap al residu zero és ser molt curós en la tria de quin envàs escollim per comprar al producte que volem comprar, ja que no tots els materials són igualment reciclables  i alguns no ho són de cap manera i si no els treu del mercat l’administració competent, ho ha d’acabar fent el consumidor conscient.

Si evitem la compra dels productes d’un sol ús, o d’envasos no reciclables. I limitem els  nostres residus a matèria orgànica, paper i vidre i plàstic reciclable, pràcticament hauríem assolit un model de vida  de tipus residu zero.

En aquest web trobareu idees i materials relacionats amb la prevenció de residus, per entendre el perquè cal fer aquests canvis i com fer-los en el nostre dia a dia.

Vídeos: Residus Zero | Neteja i Residus

Residu Zero

Campanya de sensibilització en el marc de la XII Setmana Europea de la Prevenció de Residus que consta de tot un seguit de vídeos per engrescar a la ciutadania a reduir la generació de residus i fomentar hàbits més sostenibles (la compra de proximitat, a granel, etc.) amb la finalitat de prevenir la generació de residus.