Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Recollida porta a porta | Neteja i Residus

Recollida porta a porta

Sant Daniel, Campdorà i Pujada a la Torrassa

Antecedents

El mes de maig de 2017 es va iniciar la recollida porta a porta al barri de Sant Daniel; des de llavors, els resultats de recollida selectiva han augmentat i el percentatge d’impropis ha disminuït. El 30 de novembre de 2020 també es va iniciar el servei als barris de Campdorà i Pujada a la Torrassa.

Funcionament

La recollida porta a porta consisteix a dipositar els residus davant del domicili o establiment, dins d’un cubell, per tal que el servei municipal els reculli en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest sistema de recollida ha demostrat ser una eina eficaç per aconseguir una millor recollida selectiva de residus, així com per aprofundir en la conscienciació de la ciutadania sobre la problemàtica dels residus i la correcta segregació i gestió, és per això, que des de l’Ajuntament de Girona es vol estendre aquest model a dos barris més del municipi.

Lliurament del material

Per tal de recollir el material necessari per fer ús del nou model de recollida us haureu d’adreçar a l’Ajuntament de Girona mitjançant correu electrònic (residusinetejagirona@ajgirona.cat), la bústia d’avisos, o trucant al 972 419 010.

Vídeos tutorials

Per tal d’informar-vos amb detall del canvi hem elaborat uns vídeos tutorials sobre el funcionament de la recollida porta a porta.

Vídeo: Porta a porta (part 1) | Neteja i residus

Vídeo: Porta a porta (part 2) | Neteja i residus