Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Recollida porta a porta | Neteja i residus | Sostenibilitat

Recollida porta a porta

Antecedents

El mes de maig de 2017 es va iniciar la recollida porta a porta al barri de Sant Daniel; des de llavors, els resultats de recollida selectiva han augmentat i el percentatge d’impropis ha disminuït. 

La recollida porta a porta consisteix a dipositar els residus davant del domicili o establiment, dins d’un cubell, per tal que el servei municipal els reculli en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest sistema de recollida ha demostrat ser una eina eficaç per aconseguir una millor recollida selectiva de residus, així com per aprofundir en la conscienciació de la ciutadania sobre la problemàtica dels residus i la correcta segregació i gestió, és per això, que des de l’Ajuntament de Girona es vol estendre aquest model a dos barris més del municipi.

Nou servei als barris de Campdorà i Pujada a la Torrassa

El nou servei de recollida de residus porta a porta s’iniciarà el dia 30 de novembre de 2020 als barris de Campdorà i Pujada a la Torrassa.

Lliurament del material

El material necessari per fer ús del nou model de recollida el podreu recollir al PUNT D’ENTREGA els dies i hores indicats a continuació:

Punt d'entregaMaterial que s’entregaràLlocDiesHorari
Habitatges
Campdorà
 • Cubell blanc de 30 litres amb TAG
 • Cubell airejat per a l’orgànica
 • Adhesius per al tèxtil sanitari
 • Bosses de ràfia per a restes vegetals
 • Bosses de ràfia tricolors
 • Bosses compostables
 • Imant calendari
 • Tríptic informatiu
Local Social
Antigues Escoles
de Campdorà
23 i 24 de novembreDe 9 a 14 h i de 17 a 20 h
Habitatges
Pujada a la Torrassa
 • Cubell blanc de 30 litres amb TAG
 • Cubell airejat per a l’orgànica
 • Adhesius per al tèxtil sanitari
 • Bosses de ràfia per a restes vegetals
 • Bosses de ràfia tricolors
 • Bosses compostables
 • Imant calendari
 • Tríptic informatiu
Local Social  
Pujada a la Torrassa
25 i 26 de novembreDe 9 a 14 h i de 17 a 20 h
Comerç o activitat
de Campdorà o
Pujada a la Torrassa
A la vostra empresa
o comerç
27 de novembreDe 9 a 14 h i de 17 a 20 h

Vídeos tutorials

Per tal d’informar-vos amb detall del canvi hem elaborat uns vídeos tutorials sobre el funcionament de la recollida porta a porta.

Vídeo: Porta a porta (part 1) | Neteja i residus

Vídeo: Porta a porta (part 2) | Neteja i residus