Header GCC: Neteja i residus

Girona Ciutat Circular
Neteja i residus

Ruta de navegació

Recollida comercial al Barri Vell i Mercadal | Neteja i Residus

Recollida comercial al Barri Vell-Mercadal i part de l'Eixample

Horaris i informació vigents fins al 17/11/2024
A continuació podeu consultar els horaris i sistemes de recollida vigents abans de la implantació del nou sistema de recollida de residus.

Recollida comercial adreçada a BARS I RESTAURANTS del Barri Vell-Mercadal i part de l'Eixample

Al Barri Vell i Mercadal els establiments de restauració participen en el porta a porta. Cada dia, seguint el calendari corresponent es treuen les fraccions en l’horari establert. 

El cartró plegat, el cubell de la fracció orgànica, la bossa d’envasos lleugers i la bossa de resta es deixen davant de l’establiment comercial per a la seva recollida.

Pel que fa a la fracció del vidre, atesa l’estretor d’alguns dels carrers i la logística de la recollida, aquest, en el dia i hora indicat s’ha de dur al punt de recollida pactat (el més proper a l’establiment). Cada fracció té les seves pròpies especificacions recollides en el següent fulletó informatiu.

Recollida comercial de cartró adreçada als COMERÇOS del Barri Vell-Mercadal i part de l'Eixample

De dilluns a dissabte (laborables i festius comercials), entre les 20 i les 21 h, deixeu les caixes ben plegades davant del vostre establiment (lligades o dins d’una caixa).

Grans generadors de residus comercials

 • Recollida selectiva PORTA a PORTA pels grans generadors de residus comercials
  A les botigues d’alimentació (supermercats, carnisseries, fruiteries, etc.) i als establiments del sector HORECA (bars, restaurants, hotels, càterings, etc.) se’ls farà la recollida porta a porta comercial de les 5 fraccions de residus (orgànica, envasos, paper i cartró, rebuig i vidre).

  Material que es proporciona: Cubell amb TAG de fracció orgànica, Cubell de fracció de vidre, imant i tríptic.
 • Recollida selectiva de les parades del Mercat del Lleó
  Material que es proporciona: Targetes, adhesius i bosses, Cubell de fracció de vidre (bar), calendari amb dies i hores de recollida i tríptic

Recollida comercial de residus | Neteja i Residus

Nou sistema de recollida comercial de residus a la ciutat

Grans productors de residus

Les activitats que siguin gran productores d’alguna fracció, tindran un sistema de recollida porta a porta d’aquella fracció, indistintament de la zona on s’ubiquin. En canvi, de la resta de fraccions que siguin assimilables a domèstic, seguiran el model de la zona on s’ubiquin.

Aquest nou sistema de recollida de residus es va implantant progressivament a mesura que s'implanta a cada barri. Podreu veure les fases d'implantació en aquest enllaç perquè sapigueu quan s'iniciarà.


Les activitats de tota la ciutat qualificades de “grans productores” d’una fracció concreta tindran un servei específic porta a porta amb una major freqüència. Així doncs, una activitat pot ser gran productor d’una fracció i assimilable a domèstic d’una altra. En aquest cas, les activitats tindran contenidors i altres elements que s’adapten al volum de generació i que seran específics en cada cas.

Com hem de treure els residus?

 • L’orgànica: amb contenidors de 60, 120 o 240 litres.
 • Els envasos: amb bossa groga semitransparent on s’ha de posar l’adhesiu RFID.
 • El paper i el cartró: a granel, lligat i plegat, dins de capses o en gàbies metàl·liques.
 • El vidre: amb contenidor de 90 o 120 litres.
 • La resta: amb bossa groga semitransparent on s’ha de posar l’adhesiu RFID.

Bàner: grans productors (recollida comercial) | Neteja i residus