Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Sectors de neteja (llocs, horaris, dies) | Neteja i Residus

Sectors de neteja viària (llocs, horaris i dies)

AVÍS IMPORTANT: Davant l’actual escenari d’excepcionalitat per sequera i l'obligació de prestar els serveis de neteja bàsica amb aigua en l’horari comprès entre les 8 h del vespre i les 8 h del matí, i que aquests utilitzen aigua regenerada procedent de la depuradora de Campdorà, els dies de neteja en alguns sectors es poden veure alterats temporalment.

Llistat amb els horaris, freqüències de neteja i plànols de cada sector

El servei de neteja viària s'organitza en 30 sectors, seguint les regidories de barri. Els dies, horaris i tipus de servei de neteja que es presta en cadascun dels sectors els podeu consultar més avall.

Per cadascun dels sectors podeu consultar:

  • Calendari dels serveis de neteja viària bàsica, amb els dies i freqüència de pas.
  • Plànols generals de cadascun dels serveis de neteja.
  • Plànols individuals de cadascuna de les rutes del servei de neteja.

La nomenclatura utilitzada per a identificar els serveis de neteja viària es mostra a la taula següent. Si voleu més informació sobre els diferents serveis que es presten a la ciutat podeu consultar l'apartat específic.

CODI SERVEIDENOMINACIÓ DEL SERVEI
EMANEscombrada manual
EMVEscombrada manual amb vehicle auxiliar
EMREscombrada manual de repàs
EXEscombrada mixta
CODI SERVEIDENOMINACIÓ DEL SERVEI
NJServei de neteja de jardins, places i parcs
AXNeteja amb aigua mixta a pressió
ECEscombrada mecànica
ACNeteja amb aigua a pressió mecànica
 
ABREVIACIONSSIGNIFICAT
S.Par Setmana parell
S.Imp Setmana imparell
S.Par 1 Primera setmana parell
S. Imp 1 Primera setmana imparell
B.P. Buidat papereres
O.N. Oci nocturn
 

Podeu consultar el plànol general o els plànols individuals per identificar el carrer en què us interessa conèixer els dies de pas dels serveis de neteja. D'aquesta manera sabreu el codi de la ruta (EMAN01, EMV01, EX01, etc.), per posteriorment consultar el calendari de neteja del sector.

Sectors de neteja 1 a 15 (llocs, horaris, dies) | Neteja i Residus

Sector 1 - Sant Narcís

Plànol de l'escombrada manual (EMAN) i de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN i EMV
EMAN21Escombrada manual
EMAN22Escombrada manual
EMAN23Escombrada manual
EMAN24Escombrada manual
EMAN25Escombrada manual
EMAN26Escombrada manual
EMAN27Escombrada manual
EMV10Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX) i de l'escombrada mecànica (EC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
Plànol general EC
EC06Escombrada mecànica
EX03Escombrada mixta
EX05Escombrada mixta
EX06Escombrada mixta

Plànols de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX) i de la neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
Plànol general AC
AC02Aigua mecànica
AX21Aigua mixta
AX22Aigua mixta
AX23Aigua mixta
AX24Aigua mixta
AX25Aigua mixta
AX26Aigua mixta
AX27Aigua mixta

Sector 2 - Can Gibert del Pla

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN27Escombrada manual
EMAN28Escombrada manual
EMAN29Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX02Escombrada mixta
EX04Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX27Aigua mixta
AX28Aigua mixta
AX29Aigua mixta

Sector 3 - Sant Daniel

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV05Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX29Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX59Aigua mixta
AX60Aigua mixta

Sector 4 - Domeny-Taialà

Plànol de l'escombrada manual (EMAN) i de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN i EMV
EMAN07Escombrada manual
EMAN08Escombrada manual
EMAN09Escombrada manual
EMAN51Escombrada manual
EMV12Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX) i de l'escombrada mecànica (EC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
Plànol general EC
EC07Escombrada mecànica
EX16Escombrada mixta
EX19Escombrada mixta

Plànols de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX) i de la neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
Plànol general AC
AC04Aigua mecànica
AX07Aigua mixta
AX08Aigua mixta
AX09Aigua mixta
AX51Aigua mixta

Sector 5 - Carme-Vista Alegre

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN50Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX14Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX50Aigua mixta

Sector 6 - Torre Gironella

Plànol general de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV05Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX29Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX59Aigua mixta
AX60Aigua mixta

Sector 7 - Pedreres

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV06Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX30Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX61Aigua mixta
AX62Aigua mixta

Sector 8 - Font de la Pólvora

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN13Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX24Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX13Aigua mixta

Sector 9 - Pla de Palau-Sant Pau

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN37Escombrada manual
EMAN38Escombrada manual
EMAN39Escombrada manual
EMAN40Escombrada manual
EMAN41Escombrada manual
EMAN42Escombrada manual
EMAN43Escombrada manual
EMAN44Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX07Escombrada mixta
EX08Escombrada mixta
EX10Escombrada mixta
EX12Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX37Aigua mixta
AX38Aigua mixta
AX39Aigua mixta
AX40Aigua mixta
AX41Aigua mixta
AX42Aigua mixta
AX43Aigua mixta
AX44Aigua mixta

Sector 10 - Devesa-Güell

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN01Escombrada manual
EMAN02Escombrada manual
EMAN03Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX17Escombrada mixta
EX18Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX01Aigua mixta
AX02Aigua mixta
AX03Aigua mixta

Sector 11 - Pedret

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN11Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX22Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX11Aigua mixta

Sector 12 - Pont Major

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN12Escombrada manual
EMAN14Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX21Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX12Aigua mixta
AX14Aigua mixta

Sector 13 - Montjuïc

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV03Escombrada manual (vehicle auxiliar)
EMV04Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX27Escombrada mixta
EX28Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX55Aigua mixta
AX56Aigua mixta
AX57Aigua mixta
AX58Aigua mixta

Sector 14 - Mas Ramada

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV01Escombrada manual (vehicle auxiliar)
EMV11Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX) i de l'escombrada mecànica (EC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
Plànol general EC
EC08Escombrada mecànica
EX25Escombrada mixta

Plànols de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX) i de la neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
Plànol general AC
AC03Aigua mecànica
AX52Aigua mixta
AX53Aigua mixta

Sector 15 - Grup Sant Daniel

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV01Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX25Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX52Aigua mixta
AX53Aigua mixta

Sectors de neteja 16 a 30 (llocs, horaris, dies) | Neteja i Residus

Sector 16 - Pujada la Torrassa

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV05Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX29Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX59Aigua mixta
AX60Aigua mixta

Sector 17 - Barri Vell

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN18Escombrada manual
EMAN19Escombrada manual
EMAN20Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mecànica (EC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EC
EC05Escombrada mecànica

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX18Aigua mixta
AX19Aigua mixta
AX20Aigua mixta

Sector 18 - Sant Ponç

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN10Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX22Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX10Aigua mixta

Sector 19 - Montilivi - La Creueta

Plànol de l'escombrada manual (EMAN) i de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN i EMV
EMAN44Escombrada manual
EMAN45Escombrada manual
EMAN46Escombrada manual
EMAN47Escombrada manual
EMAN48Escombrada manual
EMAN49Escombrada manual
EMV01Escombrada manual (vehicle auxiliar)
EMV11Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX) i de l'escombrada mecànica (EC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
Plànol general EC
EC08Escombrada mecànica
EX09Escombrada mixta
EX10Escombrada mixta
EX14Escombrada mixta
EX15Escombrada mixta
EX25Escombrada mixta

Plànols de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX) i de la neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
Plànol general AC
AC03Aigua mecànica
AX44Aigua mixta
AX45Aigua mixta
AX46Aigua mixta
AX47Aigua mixta
AX48Aigua mixta
AX49Aigua mixta
AX52Aigua mixta
AX53Aigua mixta

Sector 20 - Vila-roja

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN15Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX24Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX15Aigua mixta

Sector 21 - Palau sacosta - Avellaneda-Mas Xirgu

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV07Escombrada manual (vehicle auxiliar)
EMV08Escombrada manual (vehicle auxiliar)
EMV09Escombrada manual (vehicle auxiliar)
EMV10Escombrada manual (vehicle auxiliar)
EMV11Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX) i de l'escombrada mecànica (EC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
Plànol general EC
EC06Escombrada mecànica
EC08Escombrada mecànica
EX31Escombrada mixta
EX32Escombrada mixta
EX33Escombrada mixta

Plànols de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX) i de la neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
Plànol general AC
AC02Aigua mecànica
AC03Aigua mecànica
AX63Aigua mixta
AX64Aigua mixta
AX65Aigua mixta
AX66Aigua mixta
AX67Aigua mixta
AX68Aigua mixta

Sector 22 - Campdorà - Gavarres

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV13Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mecànica (EC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EC
EC04Escombrada mecànica

Plànol de la neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AC
AC01Aigua mecànica

Sector 23 - Fontajau

Plànol de l'escombrada manual (EMAN) i de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN i EMV
EMAN04Escombrada manual
EMAN05Escombrada manual
EMAN07Escombrada manual
EMV02Escombrada manual (vehicle uxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX19Escombrada mixta
EX20Escombrada mixta
EX26Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX04Aigua mixta
AX05Aigua mixta
AX07Aigua mixta
AX54Aigua mixta

Sector 24 - Santa Eugènia

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN29Escombrada manual
EMAN30Escombrada manual
EMAN31Escombrada manual
EMAN32Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX01Escombrada mixta
EX02Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX29Aigua mixta
AX30Aigua mixta
AX31Aigua mixta
AX32Aigua mixta

Sector 25 - Germans Sàbat

Plànol de l'escombrada manual (EMAN) i de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN i EMV
EMAN09Escombrada manual
EMV02Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX16Escombrada mixta
EX26Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX09Aigua mixta
AX54Aigua mixta

Sector 26 - Mas Catofa

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV02Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX26Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX54Aigua mixta

Sector 27 - Torre de Taialà

Plànol de l'escombrada manual amb vehicle auxiliar (EMV)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMV
EMV02Escombrada manual (vehicle auxiliar)

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX26Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX54Aigua mixta

Sector 28 - Eixample

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN33Escombrada manual
EMAN34Escombrada manual
EMAN35Escombrada manual
EMAN36Escombrada manual
EMAN37Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX11Escombrada mixta
EX12Escombrada mixta
EX13Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX33Aigua mixta
AX34Aigua mixta
AX35Aigua mixta
AX36Aigua mixta
AX37Aigua mixta

Sector 29 - Figuerola-Bonastruc

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN06Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX18Escombrada mixta
EX29Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX06Aigua mixta

Sector 30 - Mercadal

Plànol de l'escombrada manual (EMAN)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EMAN
EMAN16Escombrada manual
EMAN17Escombrada manual
EMAN18Escombrada manual

Plànol de l'escombrada mixta (EX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general EX
EX23Escombrada mixta

Plànol de la neteja amb aigua mixta a pressió (AX)

Referència plànolTipus de neteja
Plànol general AX
AX16Aigua mixta
AX17Aigua mixta
AX18Aigua mixta