Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Neteja viària | Neteja i Residus

Neteja viària

Funcionament

La neteja viària, recollida de residus i gestió de les deixalleries són serveis urbans competència dels municipis, els quals per les seves dimensions i afectació als ciutadans i al medi ambient, fa que siguin de gran importància.

Per poder gaudir d’una ciutat neta cal adequar els serveis de neteja viària a la realitat de cada zona, és a dir, s’ha de tenir en compte factors com la població, el nombre d’activitats, equipaments, trànsit rodat, turisme o arbrat per definir el tipus i nombre de serveis a prestar. 

L’ajuntament de Girona va elaborar un estudi del grau d’embrutiment dels carrers amb la finalitat de classificar per zones i segons el seu ús els diferents barris del municipi. Posteriorment, basant-se en l’estudi realitzat, es van definir els serveis de neteja i les freqüències per a cadascuna de les zones, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima qualitat de neteja de l’espai públic del municipi. Consulta el plànol del municipi amb la classificació assignada a cada barri i les freqüències de neteja establertes per zona.

Els serveis de neteja viària s’organitzen segons:

  • Neteja bàsica: escombrada manual, escombrada de repàs, escombrada d’aspiració, neteja amb aigua, etc.
  • Neteja complementària: neteja de mercats, actes i festes, aparcaments, retirada d’herbes, etc.
  • Neteja imprevista: neteja per emergències, incidents, etc.

Amb tot, la teva col·laboració és important, ajuda’ns a mantenir una ciutat neta!