Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Taxa d'escombraries | Gestió Tributària i Recaptació

Taxa d'escombraries

Informació sobra la taxa pel servei de recollida i gestió de residus de Girona

Novetats 2024

Divisió de la taxa en 3 terminis - Si teniu domiciliació bancària
A partir d'aquest any 2024 l’Ajuntament de Girona dividirà directament la taxa del servei de recollida i gestió de residus en tres terminis si es té el pagament domiciliat. Aquesta divisió no comportarà cap tipus d’interès i el càrrec es farà els dies:

  • 5 d’abril - Import de 71,66 € per pisos i 100,98 € per cases
  • 5 de juliol - Import de 71,66 € per pisos i 100,98 € per cases
  • 7 d’octubre - Import de 71,67 € per pisos i 100,98 € per cases

En cas que es tingui el pagament domiciliat i es vulgui pagar la taxa en un sol termini, s’ha de comunicar aquest fet de forma expressa abans del 5 de març i el càrrec bancari serà el dia 6 de maig de 2024.

Pagament en un únic termini - sense domiciliació bancària
Totes les persones que no tinguin la taxa domiciliada hauran de realitzar el pagament en període voluntari dins el termini comprès entre els dies 2 d’abril i 5 de juny de 2024.

Podeu comprovar si teniu el rebut domiciliat accedint a la nostra Oficina Virtual Tributària amb certificat electrònic: www.girona.cat/ovt

Com puc domiciliar el rebut?

Les persones o empreses que vulguin domiciliar la taxa d’escombraries poden fer-ho abans del 5 de març a través dels següents canals:

Si es presenta la sol·licitud amb posterioritat al 5 de març, l’ordre de domiciliació tindrà efecte a partir del 2025 i, per tant, s’haurà de pagar dins el termini comprès entre els dies 2 d’abril i 5 de juny de 2024.

Pla personalitzat de pagament

D’altra banda, cal recordar que l’Ajuntament de Girona ofereix un pla personalitzat de pagament dels impostos i taxes municipals. Aquest sistema permet fer el pagament de tots els tributs anuals en 10 terminis sense interessos, del 5 de gener al 5 d’octubre. D’aquesta manera, cada mes pagues el mateix o un import similar. 

Per accedir a aquest pla cal complir un seguit de requisits. L'import total dels rebuts ha de ser igual o superior a 100 euros, cal domiciliar els pagaments en un únic compte bancari i acreditar la titularitat d'aquest compte i no es pot tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, llevat que aquest estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa. Per acollir-se al pla, cal presentar la sol·licitud a través dels mateixos mitjans citats anteriorment i es pot consultar més informació a la Seu Electrònica

Bàner: Cita prèvia

FAQ taxa d'escombraries | Oficina de Gestió Tributària i Recaptació

FAQ sobre la taxa d'escombraries

Hi haurà bonificació per utilitzar la deixalleria?

Sí, aquest 2024 es continuarà bonificant en el rebut de les escombraries. La targeta va associada a un domicili. Si l’any 2023 es va utilitzar la targeta de la deixalleria 6 vegades, es bonificarà un 10% en el rebut del 2024. La bonificació anirà al propietari del domicili.

Puc ajornar o fraccionar el pagament?

El titular del rebut pot sol·licitar ajornar o fraccionar el pagament dins de període voluntari essent la data màxima d’ajornament o fraccionament el dia 5 d’octubre del mateix any, amb interessos de demora i sempre que el sol·licitant es trobi al corrent de pagament. 

A partir d'aquest any 2024 l’Ajuntament de Girona dividirà directament la taxa del servei de recollida i gestió de residus en tres terminis si es té el pagament domiciliat.

Tinc un pis de lloguer. Puc repercutir la taxa a la persona llogatera?

Sí, els propietaris poden repercutir la taxa a les persones llogateres de l’habitatge. Es tracta d’una repercussió legal que no cal que es trobi recollida al contracte de lloguer.

Quan hauré de pagar la taxa d’escombraries?

El període voluntari de cobrament d’aquesta taxa serà del 2 d'abril al 5 de juny de 2024.

En el cas dels rebuts domiciliats en tres terminis, el càrrec bancari s’efectuarà els dies 5 d'abril, 5 de juliol i 7 d'octubre de 2024.

En cas que s’hagi sol·licitat la domiciliació en un únic termini, el càrrec bancari s'efectuarà el 6 de maig de 2024.

Com puc saber si tinc el rebut domiciliat?

Podeu comprovar si teniu el rebut domiciliat accedint a la nostra Oficina Virtual Tributària amb certificat electrònic: www.girona.cat/ovt

Com puc domiciliar el rebut?

Podeu modificar o donar d’alta les ordres de domiciliació fins un mes abans de l’inici del període de cobrament (pel 2024, fins al dia 5 de març de 2024). Els canvis posteriors tindran efecte l'any següent. Ho podeu fer a través dels següents canals:

  • Oficina Virtual Tributària amb certificat electrònic (www.girona.cat/ovt)
  • Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona
  • Presencialment a Recaptació. Es recomana cita prèvia.
Veure totes les respostes

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon Gestió Tributària:
972 419 413 
972 419 415

Telèfon Recaptació:
972 419 436
972 419 405

A/e:
gestio@ajgirona.cat
recaptacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/ovt
www.girona.cat/tributs

Horari:
De dilluns a divendres laborables
de 9 a 14 h