Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Taxa d'escombraries | Gestió Tributària i Recaptació

Taxa d'escombraries

Informació sobra la taxa pel servei de recollida i gestió de residus de Girona

A partir d'aquest any 2023, la taxa pel servei de recollida i gestió de residus, que es gestiona directament per l’Ajuntament de Girona, es generarà a nom de la persona propietària de l’immoble, que la podrà repercutir a les persones llogateres de l’habitatge. La taxa es cobrarà en un sol rebut i correspon a 170,80 euros per als pisos i 240,68 euros per a les cases. 

Per a l’exercici 2023, en termes generals, s’ha conservat la domiciliació en el cas que el/la titular de l’immoble i el/la titular de la pòlissa d’aigua coincideixin.

Quan es cobrarà?

  • El període de cobrament voluntari de l’esmentada taxa s’iniciarà el 15 de setembre i finalitzarà el 20 de novembre de 2023.
  • En el cas dels rebuts domiciliats, el càrrec bancari s’efectuarà el dia 5 d’octubre del 2023.

Podeu comprovar si teniu el rebut domiciliat accedint a la nostra Oficina Virtual Tributària amb certificat electrònic: www.girona.cat/ovt

Com puc domiciliar el rebut?

Podeu modificar o donar d’alta les ordres de domiciliació fins a un mes abans de l’inici del període de cobrament (és a dir, fins al 15 d’agost d’enguany). Ho podeu fer a través dels següents canals:

  • Oficina Virtual Tributària amb certificat electrònic (www.girona.cat/ovt)
  • Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona
  • Presencialment amb cita prèvia a Recaptació

Faqs taxa d'escombraries

Faqs sobre la taxa d'escombraries

Hi haurà bonificació per utilitzar la deixalleria?

Sí, aquest 2023 es continuarà bonificant en el rebut de les escombraries. La targeta va associada a un domicili. Si l’any 2022 es va utilitzar la targeta de la deixalleria 6 vegades, es bonificarà un 10% en el rebut del 2023. La bonificació anirà al propietari del domicili.

Puc fraccionar el pagament?

El titular del rebut pot sol·licitar el pagament fraccionat dins de període voluntari essent la data màxima d’ajornament o fraccionament el dia 20 d’abril de l’any vinent, amb interessos de demora i sempre que el sol·licitant es trobi al corrent de pagament. De cares a l’any vinent, s’està estudiant la possibilitat de poder-lo fraccionar en tres vegades, tal com es pot fer amb l’IBI.

Tinc un pis de lloguer. Puc repercutir la taxa a la persona llogatera?

Sí, els propietaris podran repercutir la taxa a les persones llogateres de l’habitatge. Es tracta d’una repercussió legal que no cal que es trobi recollida al contracte de lloguer.

Quan hauré de pagar la taxa d’escombraries?

El període de cobrament d’aquesta taxa serà del 15 de setembre al 20 de novembre de 2023.
En el cas dels rebuts domiciliats, el càrrec bancari s’efectuarà el dia 5 d’octubre del 2023.
 

Com puc saber si tinc el rebut domiciliat?

Podeu comprovar si teniu el rebut domiciliat accedint a la nostra Oficina Virtual Tributària amb certificat electrònic: www.girona.cat/ovt

Com puc domiciliar el rebut?

Podeu modificar o donar d’alta les ordres de domiciliació fins a un mes abans de l’inici del període de cobrament (és a dir, fins al 15 d’agost d’enguany). Ho podeu fer a través dels següents canals:

  • Oficina Virtual Tributària amb certificat electrònic (www.girona.cat/ovt)
  • Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona
  • Presencialment amb cita prèvia a Recaptació
Veure totes les respostes

Bàner: Cita prèvia

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon Gestió Tributària:
972 419 413 
972 419 415

Telèfon Recaptació:
972 419 436
972 419 405

A/e:
gestio@ajgirona.cat
recaptacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/ovt
www.girona.cat/tributs

Horari:
De dilluns a divendres laborables
de 9 a 14 h