Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Diccionari del contribuent | Gestió Tributària i Recaptació

Diccionari del contribuent

Us volem ajudar a entendre quins són els diferents tributs sobre els que podreu fer gestions i quina és la seva mecànica.

Per a fer-ho més senzill, us proposem un diccionari del tribut que inclou informació útil sobre cadascun d'ells. Aquí trobareu una breu explicació del tribut i sabreu qui l'ha de pagar, com es liquida, els terminis de pagament i us proposarem exemples per ensenyar-vos com calcular l'import a pagar.

Aquests són els diferents tributs: