Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Pressupost municipal | Gestió Tributària i Recaptació

Pressupost municipal

Bases d'execucióPressupost de despeses
Classificació orgànica
Pressupost d'ingressos
Classificació econòmica
Pressupost consolidatPla d'inversionsModificacions
Bases 2024DespesesIngressosConsolidatInversionsModificacions:
Ple 12-02-24
Ple 11-03-24
Ple 15-04-24
Modificacions de crèdit:
1r trimestre 2024
2023. Pròrroga
del pressupost 2022
    Modificacions de crèdit:
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
4t Trimestre
Bases 2022DespesesIngressosConsolidatInversionsModificacions de crèdit:
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
4t Trimestre
2021. Pròrroga
del pressupost 2020
    Modificacions:
Ple 08-02-21
Ple 08-03-21

Modificacions de crèdit:
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
4t Trimestre
Bases 2020DespesesIngressosConsolidatInversionsModificacions:
Ple 27-07-20
Ple 14-09-20
Ple 14-09-20
Ple 14-09-20
Bases 2019DespesesIngressosConsolidatInversions 
Bases 2018DespesesIngressosConsolidatInversionsModificacions:
Ple 21-05-18
Ple 11-06-18
Ple 31-07-18
Ple 12-11-18
Ple 12-11-18
Bases 2017DespesesIngressosConsolidatInversionsModificacions:
Ple 01-08-17
Ple 10-04-17
Ple 12-06-17
Bases 2016DespesesIngressosConsolidatInversionsModificacions:
Ple 01-08-16
Bases 2015DespesesIngressosConsolidatInversionsModificacions:
Ple 13-07-15
Bases 2014DespesesIngressosConsolidatInversionsModificacions:
Ple 13-07-14
Ple 13-10-14
Bases 2013DespesesIngressosConsolidatInversions 
Bases 2012DespesesIngressosConsolidatInversions 
Bases 2011DespesesIngressosConsolidatInversions