Header: Trargisa

TRARGISA

Trargisa | Ftxa de contacte

TRARGISA - Tractament de Residus i Aigües Residuals del Sistema de Girona S.A

Adreça:
Disseminat de Campdorà, 27-28 17461 - GIRONA

Web:
https://web.girona.cat/trargisa

Telèfona:
972 207 015

Ruta de navegació

Visor: Trargisa

Depuradora

Presentació Trargisa

TRARGISA

Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, S.A.

El conjunt d'aigües residuals recollides al Sistema de Sanejament de Girona (Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, Vilablareix i part de Fornells de la Selva) són tractades a l'estació depuradora de Campdorà. TRARGISA és la societat mercantil que la gestiona.

A la planta incineradora de TRARGISA es gestionen els residus procedents dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i el procés genera electricitat i subproductes.

L’empresa municipal Tractament de Residus i d’Aigües Residuals de Girona, SA, TRARGISA té encomanat el tractament de bona part dels residus municipals, la facció resta, el paper i cartró, els envasos lleugers, el vidre i els voluminosos.

Publicador de continguts

Notícies

La fabricació del nou forn caldera per a la incineradora de Campdorà finalitzarà el pròxim mes de febrer

Substituirà els dos anteriors per complir amb els nous criteris de qualitat de la combustió

L’Ajuntament de Girona tira endavant el projecte de la nova planta de gestió integral dels residus

Les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus del Gironès suposaran una inversió de més de 45 milions d’euros que subvencionarà l’Agència de Residus de Catalunya.  El nou sistema de tractament dels residus permetrà generar energia elèctrica i biogàs.

L’Ajuntament de Girona segueix millorant la xarxa de clavegueram de la ciutat amb actuacions en dos sectors més

Les obres s’han realitzat a la cruïlla dels carrers de Puigsacalm i de Joan Viñas i Bona, i a la rotonda de Santa Coloma de Farners.

L’Ajuntament de Girona instal·la una reixa per filtrar l’aigua que desemboca al riu Güell

Aquest element evitarà que residus com les tovalloletes o les compreses acabin al medi natural.

L'Ajuntament de Girona licita la reforma del fossat i la substitució dels ponts grua de la planta de residus de Campdorà

Es tracta d'una de les actuacions prioritàries previstes dins de la primera fase d'obres de la incineradora.

Carrussel bàners: Trargisa