Header: Trargisa

TRARGISA

Trargisa | Ftxa de contacte

TRARGISA - Tractament de Residus i Aigües Residuals del Sistema de Girona S.A

Adreça:
Disseminat de Campdorà, 27-28 17461 - GIRONA

Web:
https://web.girona.cat/trargisa

Telèfona:
972 207 015

Ruta de navegació

Visor: Trargisa

Depuradora

Presentació Trargisa

TRARGISA

Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, S.A.

El conjunt d'aigües residuals recollides al Sistema de Sanejament de Girona (Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de la Selva, Bescanó i Palol de Revardit) són tractades a l'estació depuradora de Campdorà. TRARGISA és la societat mercantil que la gestiona. 

A la planta incineradora de TRARGISA es gestionen els residus procedents dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i el procés genera electricitat i subproductes.

L’empresa municipal Tractament de Residus i d’Aigües Residuals de Girona, SA, TRARGISA té encomanat el tractament de bona part dels residus municipals, la facció resta, el paper i cartró, els envasos lleugers, el vidre i els voluminosos.

Carrussel bàners: Trargisa