Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Convenis de col·laboració | Trargisa

Convenis de col·laboració

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la societat pública TRARGISA per l’ús de les infraestructures de gestió de residus municipals. 2021-2025

Vigent:
Data d’inici de vigència: 24/3/2021
Durada: vigència de 4 anys des de la data de signatura, amb possibilitat de pròrroga expressa per 4 anys més
Prorrogable:

Document