Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Actes de la mesa de contractació | Trargisa

Actes de la mesa de contractació

 • Obra civil i instal·lació de protecció contra incendis a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
  28/10/2022 – Expedient 20220018 - Acta 1
  18/11/2022 – Expedient 20220018 - Acta 2
  21/12/2022 – Expedient 20220018 - Acta 3
 • Servei de rehabilitació d’un tram del col·lector Onyar Central (sifó del Ter)
  06/10/2022 – Expedient 20220019 - Acta 1
 • Subministrament de clorur fèrric per a l'Edar de Girona
  01/09/2022 – Expedient 20220016 - Acta 1
  02/09/2022 – Expedient 20220016 - Acta 2
 • Subministrament de floculant polielectròlit per a l'Edar de Girona
  01/09/2022 – Expedient 20220015 - Acta 1
  02/09/2022 – Expedient 20220015 - Acta 2
 • Subministrament, muntatge i posada en marxa d'un turbogenerador de vapor i dels elements del cicle aigua, vapor i condensats per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
  01/09/2022 – Expedient 20220001 - Acta 1
  22/09/2022 – Expedient 20220001 - Acta 2
  18/01/2023 – Expedient 20220001 - Acta 3
 • Subministrament de clorur fèrric
  20/04/2022 – Expedient 20220005 - Acta 1
  09/05/2022 – Expedient 20220005 - Acta 2
 • Subministrament de polielectròlit
  20/04/2022 – Expedient 20220007  - Acta 1
  09/05/2022 – Expedient 20220007  - Acta 2
 • Servei de transport de residus
 • 09/05/2022 – Expedient 20220002  - Acta 1
 • Obra civil i instal·lació de protecció contra incendis a la PVE de Campdorà
  09/05/2022 – Expedient 20220004  - Acta 1
 • Subministrament i instal·lació d’una torxa pel biogàs de l’EDAR de Girona
  10/11/2021 - Expedient 20210016 - Acta 1
 • Servei de rehabilitació del col·lector Güell Interior (tram II)
  22/07/2021 - Expedient 20210009 - Acta 1
 • Servei de neteja d’oficines i despatxos de TRARGISA
  01/02/2021 - Expedient 2021001 - Acta 1
  03/02/2021 - Expedient 2021001 - Acta 2
 • Servei de vigilància durant la primera fase d’obres d’adequació i millora de la planta incineradora
  12/01/2021 - Expedient 20200019 - Acta 1
 • Subministrament de floculant polielectròlit per a l’EDAR de Girona
  12/01/2021 - Expedient 20200017 - Acta 1
  18/01/2021 - Expedient 20200017 - Acta 2
 • Servei d’una plataforma informàtica per a la gestió de documentació de prevenció de riscos laborals a TRARGISA
  23/12/2020 - Expedient 20200016 - Acta 1
 • Subministrament i muntatge d’un forn caldera per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
  23/12/2020 - Expedient 20200006 - Acta 1
  20/01/2021 - Expedient 20200006 - Acta 2
  02/02/2021 - Expedient 20200006 - Acta 3
  17/03/2021 - Expedient 20200006 - Acta 4
  19/03/2021 - Expedient 20200006 - Acta 5
 • Obres d’enderroc parcial de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà i desmantellament de part dels equips
  02-10-2020 - Expedient 20200005 - Acta 1
  21/10/2020 - Expedient 20200005 - Acta 2
  02/11/2020 - Expedient 20200005 - Acta 3
 • Subministrament de material de taller, ferreteria i industrial
  02-10-2020 - Expedient 20200003 - Acta 1
  21/10/2020 - Expedient 20200003 - Acta 2
  04/11/2020 - Expedient 20200003 - Acta 3
 • Obres de reparació dels digestors primaris de l’EDAR de Girona
  02-10-2020 - Expedient 20200002 - Acta 1
  21/10/2020 - Expedient 20200002 - Acta 2
 • Contractació de les obres d’ampliació de la nau del fossat, redacció del projecte executiu i subministrament i muntatge de dos ponts grua i d’una compactadora de residus urbans de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
  25-05-2020 - Expedient 20200001 - Acta 1
  02-07-2020 - Expedient 20200001 - Acta 2
  03-07-2020 - Expedient 20200001 - Acta 3
  03-07-2020 - Expedient 20200001 - Acta 4
  14-07-2020 - Expedient 20200001 - Acta 5
 • Subministrament d'aluminat sòdic a l'EDAR de Girona
  17-01-2020 - Expedient 20190012 - Acta 1
  17-01-2020 - Expedient 20190012 - Acta 2
  06-02-2020 - Expedient 20190012 - Acta 3
 • Obres d'ampliació de la nau del fossat, redacció del projecte executiu i subministrament i muntatge de dos ponts grua i d'una compactadora de residus urbans de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
  17-01-2020 - Expedient 20190014 - Acta 1
  17-01-2020 - Expedient 20190014 - Acta 2
 • Subministrament i instal·lació d'una reixa de desbast al sobreeixidor PR30344
  17-01-2020 - Expedient 20190024 - Acta 1
  17-01-2020 - Expedient 20190024 - Acta 2
 • Servei de rehabilitació d'un tram del Col·lector Països Catalans Dret (2n tram)
  24-10-2019 - Expedient 20190017 - Acta 1
  24-10-2019 - Expedient 20190017 - Acta 2
 • Servei de rehabilitació d'un tram del Col·lector Güell Interior
  24-10-2019 - Expedient 20190018 - Acta 1
  24-10-2019 - Expedient 20190018 - Acta 2
 • Subministrament i instal·lació del quadre elèctric de l’EBAR de Palau II
  24-09-2019 - Expedient 20190016 - Acta 1
  24-09-2019 - Expedient 20190016 - Acta 2
 • Servei d’assistència tècnica per a la contractació de lots, supervisió de l’execució de les obres i lliurament de subministraments, direcció de l’obra i posada en marxa de les actuacions de millora de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
  24-09-2019 - Expedient 20190009 - Acta 1
  24-09-2019 - Expedient 20190009 - Acta 2
  11-10-2019 - Expedient 20190009 - Acta 3
 • Subministrament de clorur fèrric per a l’EDAR de Girona
  24-09-2019 - Expedient 20190011 - Acta 1
  11-10-2019 - Expedient 20190011 - Acta 2
 • Servei d’inspecció ambiental integrada
  24-09-2019 - Expedient 20190015 - Acta 1
  27-09-2019 - Expedient 20190015 - Acta 2
 • Servei de rehabilitació, pel sistema de mànega contínua, d’un tram del col·lector Països Catalans
  19-07-2019 - Expedient 20190013 - Acta 1
  24-07-2019 - Expedient 20190013 - Acta 2
 • Subministrament i instal·lació d’un sistema d’automatització del procés de deshidratació de fangs de l’EDAR de Girona
  12-07-2019 - Expedient 20180017 - Acta 1
  19-07-2019 - Expedient 20180017 - Acta 2
 • Contractació del servei de neteja amb camió de cisterna de totes les instal·lacions de competència de TRARGISA
  04-07-2019 - Expedient 20190010 - Acta 1
  04-07-2019 - Expedient 20190010 - Acta 2
 • Subministrament i instal·lació d’un motor de cogeneració en substitució de l’actual a l’EDAR de Girona
  29-05-2019 - Expedient 20190018 - Acta 1
  12-06-2019 - Expedient 20190018 - Acta 2
 • Subministrament de polielectròlit a l’EDAR de Girona
  22-05-2019 - Expedient 20190006 - Acta 1
  29-05-2019 - Expedient 20190006 - Acta 2
 • Servei de jardineria per a les diferents instal·lacions de TRARGISA
  22-05-2019 - Expedient 20190008 - Acta 1
  22-05-2019 - Expedient 20190008 - Acta 2
 • Contractació del servei integral de prevenció de riscos laborals de TRARGISA
  29-04-2019 - Expedient 20190005 - Acta 1
  07-05-2019 - Expedient 20190005 - Acta 2
  13-05-2019 - Expedient 20190005 - Acta 3
 • Contractació del servei de neteja amb camió de cisterna de totes les instal·lacions de competència de TRARGISA
  29-03-2019 - Expedient 20190002 - Acta 1
  29-03-2019 - Expedient 20190002 - Acta 2
 • Contractació del servei de recollida de fangs deshidratats, transport, aplicació al sòl i buidat en plantes de compostatge dels fangs de l'EDAR de Girona
  19-12-2018 - Expedient 20180012 - Acta 1
  08-01-2019 - Expedient 20180012 - Acta 2
 • Contractació del servei de transport de residus sòlids urbans de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental
  22-11-2018 - Expedient 20180008 - Acta 1
  28-11-2018 - Expedient 20180008 - Acta 2
 • Contractació del subministrament i instal·lació de paquets de lamel·les de dos decantadors a l'EDAR de Girona
  21-09-2018 - Expedient 20180003 - Acta 1
 • Contractació de les obres de reparació dels dos digestors secundaris de l'EDAR de Girona
  21-09-2018 - Expedient 20180004 - Acta 1
 • Contractació de les obres de construcció d'un tercer canal de pretractament d'aigües residuals a l'EDAR de Girona
  21-09-2018 - Expedient 20180005 - Acta 1
 • Contractació dels serveis de reparació, pel sistema de mànega contínua, d'un tram del col·lector Països Catalans del sistema de sanejament en alta de Girona
  21-09-2018 - Expedient 20180006 - Acta 1