Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Actes de la mesa de contractació | Trargisa

Actes de la mesa de contractació

Subministrament de clorur fèrric per a l'Edar de Girona

 • 01/09/2022 – Expedient 20220016 - Acta 1
 • 02/09/2022 – Expedient  20220016  - Acta 2

Subministrament de floculant polielectròlit per a l'Edar de Girona

 • 01/09/2022 – Expedient 20220015 - Acta 1
 • 02/09/2022 – Expedient  20220015  - Acta 2

Subministrament, muntatge i posada en marxa d'un turbogenerador de vapor i dels elements del cicle aigua, vapor i condensats per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

 • 01/09/2022 – Expedient  20220001  - Acta 1

Subministrament de clorur fèrric

 • 20/04/2022 – Expedient 20220005  - Acta 1
 • 09/05/2022 – Expedient 20220005  - Acta 2

Subministrament de polielectròlit

 • 20/04/2022 – Expedient 20220007  - Acta 1
 • 09/05/2022 – Expedient 20220007  - Acta 2

Servei de transport de residus

 • 09/05/2022 – Expedient 20220002  - Acta 1

Obra civil i instal·lació de protecció contra incendis a la PVE de Campdorà

 • 09/05/2022 – Expedient 20220004  - Acta 1

Subministrament i instal·lació d’una torxa pel biogàs de l’EDAR de Girona

 • 10/11/2021 - Expedient 20210016 - Acta 1

Servei de rehabilitació del col·lector Güell Interior (tram II)

 • 22/07/2021 - Expedient 20210009 - Acta 1

Servei de neteja d’oficines i despatxos de TRARGISA

 • 01/02/2021 - Expedient 2021001 - Acta 1
 • 03/02/2021 - Expedient 2021001 - Acta 2

Servei de vigilància durant la primera fase d’obres d’adequació i millora de la planta incineradora

 • 12/01/2021 - Expedient 20200019 - Acta 1

Subministrament de floculant polielectròlit per a l’EDAR de Girona

 • 12/01/2021 - Expedient 20200017 - Acta 1
 • 18/01/2021 - Expedient 20200017 - Acta 2

Servei d’una plataforma informàtica per a la gestió de documentació de prevenció de riscos laborals a TRARGISA

 • 23/12/2020 - Expedient 20200016 - Acta 1

Subministrament i muntatge d’un forn caldera per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

 • 23/12/2020 - Expedient 20200006 - Acta 1
 • 20/01/2021 - Expedient 20200006 - Acta 2
 • 02/02/2021 - Expedient 20200006 - Acta 3
 • 17/03/2021 - Expedient 20200006 - Acta 4
 • 19/03/2021 - Expedient 20200006 - Acta 5

Obres d’enderroc parcial de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà i desmantellament de part dels equips

 • 02-10-2020 - Expedient 20200005 - Acta 1
 • 21/10/2020 - Expedient 20200005 - Acta 2
 • 02/11/2020 - Expedient 20200005 - Acta 3

Subministrament de material de taller, ferreteria i industrial

 • 02-10-2020 - Expedient 20200003 - Acta 1
 • 21/10/2020 - Expedient 20200003 - Acta 2
 • 04/11/2020 - Expedient 20200003 - Acta 3

Obres de reparació dels digestors primaris de l’EDAR de Girona

 • 02-10-2020 - Expedient 20200002 - Acta 1
 • 21/10/2020 - Expedient 20200002 - Acta 2

Contractació de les obres d’ampliació de la nau del fossat, redacció del projecte executiu i subministrament i muntatge de dos ponts grua i d’una compactadora de residus urbans de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

 • 25-05-2020 - Expedient 20200001 - Acta 1
 • 02-07-2020 - Expedient 20200001 - Acta 2
 • 03-07-2020 - Expedient 20200001 - Acta 3
 • 03-07-2020 - Expedient 20200001 - Acta 4
 • 14-07-2020 - Expedient 20200001 - Acta 5

Subministrament d'aluminat sòdic a l'EDAR de Girona

 • 17-01-2020 - Expedient 20190012 - Acta 1
 • 17-01-2020 - Expedient 20190012 - Acta 2
 • 06-02-2020 - Expedient 20190012 - Acta 3

Obres d'ampliació de la nau del fossat, redacció del projecte executiu i subministrament i muntatge de dos ponts grua i d'una compactadora de residus urbans de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

 • 17-01-2020 - Expedient 20190014 - Acta 1
 • 17-01-2020 - Expedient 20190014 - Acta 2

Subministrament i instal·lació d'una reixa de desbast al sobreeixidor PR30344

 • 17-01-2020 - Expedient 20190024 - Acta 1
 • 17-01-2020 - Expedient 20190024 - Acta 2

Servei de rehabilitació d'un tram del Col·lector Països Catalans Dret (2n tram)

 • 24-10-2019 - Expedient 20190017 - Acta 1
 • 24-10-2019 - Expedient 20190017 - Acta 2

Servei de rehabilitació d'un tram del Col·lector Güell Interior

 • 24-10-2019 - Expedient 20190018 - Acta 1
 • 24-10-2019 - Expedient 20190018 - Acta 2

Subministrament i instal·lació del quadre elèctric de l’EBAR de Palau II

 • 24-09-2019 - Expedient 20190016 - Acta 1
 • 24-09-2019 - Expedient 20190016 - Acta 2

Servei d’assistència tècnica per a la contractació de lots, supervisió de l’execució de les obres i lliurament de subministraments, direcció de l’obra i posada en marxa de les actuacions de millora de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

 • 24-09-2019 - Expedient 20190009 - Acta 1
 • 24-09-2019 - Expedient 20190009 - Acta 2
 • 11-10-2019 - Expedient 20190009 - Acta 3

Subministrament de clorur fèrric per a l’EDAR de Girona

 • 24-09-2019 - Expedient 20190011 - Acta 1
 • 11-10-2019 - Expedient 20190011 - Acta 2

Servei d’inspecció ambiental integrada

 • 24-09-2019 - Expedient 20190015 - Acta 1
 • 27-09-2019 - Expedient 20190015 - Acta 2

Servei de rehabilitació, pel sistema de mànega contínua, d’un tram del col·lector Països Catalans

 • 19-07-2019 - Expedient 20190013 - Acta 1
 • 24-07-2019 - Expedient 20190013 - Acta 2

Subministrament i instal·lació d’un sistema d’automatització del procés de deshidratació de fangs de l’EDAR de Girona

 • 12-07-2019 - Expedient 20180017 - Acta 1
 • 19-07-2019 - Expedient 20180017 - Acta 2

Contractació del servei de neteja amb camió de cisterna de totes les instal·lacions competència de TRARGISA

 • 04-07-2019 - Expedient 20190010 - Acta 1
 • 04-07-2019 - Expedient 20190010 - Acta 2

Subministrament i instal·lació d’un motor de cogeneració en substitució de l’actual a l’EDAR de Girona

 • 29-05-2019 - Expedient 20190018 - Acta 1
 • 12-06-2019 - Expedient 20190018 - Acta 2

Subministrament de polielectròlit a l’EDAR de Girona

 • 22-05-2019 - Expedient 20190006 - Acta 1
 • 29-05-2019 - Expedient 20190006 - Acta 2


Servei de jardineria per a les diferents instal·lacions de TRARGISA

 • 22-05-2019 - Expedient 20190008 - Acta 1
 • 22-05-2019 - Expedient 20190008 - Acta 2

Contractació del servei integral de prevenció de riscos laborals de TRARGISA

 • 29-04-2019 - Expedient 20190005 - Acta 1
 • 07-05-2019 - Expedient 20190005 - Acta 2
 • 13-05-2019 - Expedient 20190005 - Acta 3

Contractació del servei de neteja amb camió de cisterna de totes les instal·lacions competència de TRARGISA

 • 29-03-2019 - Expedient 20190002 - Acta 1
 • 29-03-2019 - Expedient 20190002 - Acta 2

Contractació del servei de recollida de fangs deshidratats, transport, aplicació al sòl i buidat en plantes de compostatge dels fangs de l'EDAR de Girona

 • 19-12-2018 - Expedient 20180012 - Acta 1
 • 08-01-2019 - Expedient 20180012 - Acta 2

Contractació del servei de transport de residus sòlids urbans de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental

 • 22-11-2018 - Expedient 20180008 - Acta 1
 • 28-11-2018 - Expedient 20180008 - Acta 2

Contractació del subministrament i instal·lació de paquets de lamel·les de dos decantadors a l'EDAR de Girona:

 • 21-09-2018 - Expedient 20180003 - Acta 1

Contractació de les obres de reparació dels dos digestors secundaris de l'EDAR de Girona

 • 21-09-2018 - Expedient 20180004 - Acta 1

Contractació de les obres de construcció d'un tercer canal de pretractament d'aigües residuals a l'EDAR de Girona

 • 21-09-2018 - Expedient 20180005 - Acta 1

Contractació dels serveis de reparació, pel sistema de mànega contínua, d'un tram del col·lector Països Catalans del sistema de sanejament en alta de Girona

 • 21-09-2018 - Expedient 20180006 - Acta 1