Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Tauler d'anuncis i convocatòries (títol) | Trargisa

Tauler d'anuncis i convocatòries

Convocatòria, Cap RRHH | TRARGISA

Procés de selecció contractació laboral temporal d’un/a cap d’àrea d’administració i recursos humans, en la modalitat de substitució per baixa laboral, per prestar serveis a TRARGISA i la creació d’una borsa de treball per aquest lloc de treball

És objecte d’aquesta convocatòria la contractació laboral temporal d’un/a cap d’àrea d’administració i recursos humans amb especial incidència en gestió de contractació pública, inclòs en el grup A1, per prestar els seus serveis a l’àrea d’Administració de l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA ,S.A. (en endavant TRARGISA), que gestiona la planta depuradora i la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, per substitució d’una baixa, fins la incorporació de la titular, i la creació d’una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es, de la mateixa categoria, de l’empresa municipal.

El Termini de presentació de sol·licituds serà fins al 10 de gener de 2022.

Convocatòria, Operador/a de planta | TRARGISA

Procés de selecció 2021/01 Operador/a de planta, en la modalitat de contracte de relleu, per prestar serveis a TRARGISA i creació d’una borsa de treball

L’objecte d’aquestes bases és la contractació indefinida, mitjançant contracte laboral de relleu, d’un operador/a de planta, inclòs en el grup AP, grup professional 3B del III Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua (DOGC 5/2/2021), per prestar els seus serveis a l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (en endavant TRARGISA), que gestiona la planta depuradora i la planta incineradora de Campdorà, i la creació d’una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es, de la mateixa categoria, de l’empresa.