Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Tauler d'anuncis i convocatòries (títol) | Trargisa

Tauler d'anuncis i convocatòries

Convocatòria, cap d'àrea de residus | Trargisa

Procés de selecció 2020/01 Cap d'Àrea de residus, en la modalitat de contracte de relleu, per prestar serveis a Trargisa

Termini de presentació de sol·licituds: 17 de febrer de 2020

És objecte d’aquesta convocatòria la contractació temporal, mitjançant contracte laboral de relleu, d’un/a cap d’àrea de Residus, inclòs en el grup A1, per prestar els seus serveis a l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (en endavant TRARGISA).

Convocatòria operadors de planta | Trargisa

Procés de selecció 2020/02 operador/a de planta i creació de borsa de treball d'operadors/es de planta a Trargisa

Termini de presentació de sol·licituds: 12 de febrer de 2020

És objecte d'aquest convocatòria la contractació temporal, per substitució d'una baixa, d'un/a operador/a de planta i la creació d'una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es de l'empresa municipal Tractament de residus i d'aigües residuals del sistema de Girona, S.A (en endavant Trargisa) amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació, en la categoria d'operadors de planta per prestar serveis a qualsevol de les àrees de Trargisa, que gestiona la planta depuradora i la planta incineradora de Campdorà.