Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Contractes menors | Trargisa

Contractes menors

Els contractes menors de subministraments i serveis són els contractes inferiors a 15.000 € sense IVA (vegeu art. 118 LCSP 9/2017). Els contracte menors d'obres són els contractes inferiors a 40.000 € sense IVA (vegeu art. 118 LCSP 9/2017).