Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 2030 | Agenda Urbana de Girona

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 2030

El 25 de setembre de l'any 2015, els governs dels països membres de l'Organització de les Nacions Unides van aprovar l'Agenda 2030, una estratègia global per a donar resposta als problemes mediambientals, econòmics i socials del planeta mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”.

Aquesta estratègia estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que es concreten en 169 fites a assolir i precisen indicadors específics per tal de mesurar aquest assoliment, amb l’objectiu d’estimular l’acció en 5 esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

L'Agenda 2030 compromet les administracions públiques a incorporar els ODS en totes les actuacions que emprenen per donar resposta, des d'una visió global, als reptes del present, sense comprometre les capacitats de les generacions futures. El Pacte d'Amsterdam, el maig de 2016, materialitza aquests mateixos objectius en l'Agenda Urbana per a la Unió Europea.

En aquest marc i amb els mateixos propòsits, la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de España inicien treballs similars. 

Aproximadament el 60% de les fites assenyalades per l’Agenda 2030 són d’àmbit local, i és en aquest context que l'Ajuntament de Girona, inicia els treballs per a la futura Agenda Urbana de Girona (enllaç a la pàgina), que ha de portar a la pràctica en el municipi els Objectius de Desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Convocatòries de la comissió | Agenda Urbana de Girona

Convocatòries de la Comissió de l'Agenda Urbana de Girona

  • 11 de novembre de 2022, a les 11 h, a la Sala de Junta del Govern Local. Més informació