Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Comissió | Agenda Urbana de Girona

La Comissió de l'Agenda Urbana de Girona

La Comissió de l’Agenda Urbana de Girona es va crear per Acord unànime de la Junta de Govern Local el dia 31 de desembre de 2021, com un instrument amb la finalitat de dirigir, impulsar i avaluar el Pla d’Acció Local aprovat.

La Comissió es reuneix semestralment.

Membres de la comissió

 • Presidència: Alcalde/Alcaldessa
 • Membres d'àmbit polític amb presència dels regidors/es següents:
  • Regidor/a responsable de l'Àrea de Drets de les Persones
  • Regidor/a responsable de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior
  • Regidor/a responsable de l'Àrea de Territori
  • Regidor/a responsable de l'Àrea de Promoció Econòmica
  • Regidor/a de Sostenibilitat
  • Regidor/a de Drets Socials i Cooperació
  • Regidor/a de Mobilitat i Via Pública
  • Regidor/a de Ciutadania i Dinamització del Territori
  • Regidor/a d'Educació, Infància i Esports
  • Regidor/a de Joventut
 • Membres d'àmbit tècnic:
  • Cap de la Subàrea de Mobilitat i Via Pública
  • Cap de la Subàrea de Medi Ambient
  • Cap de la Subàrea de Drets Socials i Cooperació
  • Cap de la Subàrea d'Urbanisme i Activitats
  • Cap de l'Àrea de Promoció Econòmica
  • Cap de l'Àrea de Cultura
  • Cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació
  • Cap de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
  • Tècnic/a de Gestió de Participació
 • Secretaria i coordinació: Cap de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Agenda, calendari i documents

DataHoraLlocConvocatòria
11-11-202211 hSala de JGL
16-12-202214 hSala de JGL
20-01-202314 hSala Renart
06-02-202311 hReunió Telemàtica
(Plataforma Zoom)