Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Agenda Urbana espanyola | Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana espanyola

L’2018, el Gobierno de España adopta els criteris establerts per l'Agenda 2030 en la redacció de l'Agenda Urbana Española, com a document estratègic i marc orientador per a l'elaboració dels Plans d'Acció de tot els actors intervinents en el desenvolupament de les ciutats.

L’Agenda Urbana Española (AUE), és el full de ruta que assenyala l’estratègia i les accions  de l’estat espanyol fins l’any 2030 i que respon a l’acompliment dels compromisos internacionals adoptats d’acord amb l’ Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides y l’ Agenda Urbana per a la Unió Europea.

L’Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratègic, sense caràcter normatiu i per tant d’adhesió voluntària,  que de conformitat amb els criteris establerts per l’Agenda 2030, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió Europea persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà.  Constitueix a més, un mètode de treball i un procés per a tot els actors, públics i privats que intervenen a les ciutats des dels seus diferents àmbits d’actuació buscant un desenvolupament equitatiu, just i sostenible.

A partir d’un intens treball d’elaboració i d’un ampli procés participatiu que va durar gairebé un any, aquesta estratègia de desenvolupament urbà de caràcter integrat, ofereix un Decàleg d’Objectius Estratègics que despleguen alhora un total de 30 objectius específics i 
291 línies d’actuació, que permet a aquells que estiguin interessats en la seva implementació elaborar els seus propis Plans d’Acció.

Incorpora a més, una visió molt àmplia que permet l’encaix de tots els pobles i ciutats amb independència de la seva grandària i població, sota el triple prisma de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.