Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Agenda 2030 a Catalunya | Agenda Urbana de Girona

Agenda 2030 a Catalunya

L'any 2017, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya acorda establir l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya i la iniciació formal dels treballs per a la seva elaboració, amb l'objectiu de vetllar per a la implementació en les pròximes dècades, de polítiques públiques que garanteixin el desenvolupament urbà sostenible en els vessants social, ambiental i econòmica.

El Govern de Catalunya s'hi ha compromès mitjançant l'elaboració del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, amb la participació de tots els seus departaments, i l'impuls de l'Aliança Catalunya 2030, un partenariat entre actors públics i privats on es compartiran els compromisos de país per fer realitat els ODS.

L’ajuntament de Girona, ha pres part en les reunions tècniques de l’Agenda Urbana de Catalunya a les quals ha estat convocat, i ha col·laborat en totes aquelles propostes per a les quals ha estat requerit, en tant que la participació del món local com a principal actor de les polítiques urbanes es considera cabdal en aquest context.