Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Bàner: Agenda Urbana de Girona

Presentació | Agenda Urbana de Girona

L'Agenda Urbana de Girona

Des de la voluntat d'alinear propostes estratègiques, plans d'actuació i projectes amb la metodologia facilitada per l'Agenda Urbana Espanyola (AUE) i, dins del marc estratègic plantejat per l'Agenda Urbana de Catalunya, l’Ajuntament de Girona, va iniciar l’any  2018 els treballs per a implementar l’Agenda Urbana de Girona que permeti la integració dels ODS en les polítiques que impulsa.

En aquest marc, s’ha dut a terme una proposta formativa adreçada als responsables tècnics i polítics, com a aspecte clau per a assegurar una efectiva implementació d’aquesta Agenda, fent possible la seva integració en la planificació estratègica de l’Ajuntament i l’adaptació del treball i les actuacions municipals als reptes que planteja aquesta nova realitat. 

Tot això ha permès els treballs per a l’elaboració del Pla d’acció local de l'Agenda Urbana de Girona (accés a nova pàgina), com l’instrument estratègic metodològic de ciutat clau i orientat a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que va ser aprovat per la Junta de Govern Local el passat dia 30 de desembre de 2021.

Vinculat al pla i al compromís d’ajustar les iniciatives i actuacions municipals a l’Agenda 2030 i els ODS, l’Ajuntament s’ha dotat d’instruments que li permetin dirigir, impulsar i avaluar el Pla d’Acció Local: