Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Indicadors descriptius | Agenda Urbana de Girona

Indicadors descriptius de l'Agenda Urbana de Girona

En el marc de l’Agenda Urbana Española es reflecteixen una sèrie de dades descriptives relacionades amb cadascun dels 10 Objectius estratègics i que permeten una aproximació a la situació i context dels diferents municipis de l’estat; són els indicadors descriptius.

Aquestes dades s’ofereixen i actualitzen de manera centralitzada des del Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana (MITMA). 

Actualment, la base de dades descriptives, actualitzada a Juliol 2021, està disponible de manera gratuïta i lliure al web de l’Agenda Urbana Española. Aquesta base de dades recull una taula amb la informació disponible de tots els municipis, amb més de 50 dades descriptives de l’AUE, així com una altra taula a on s’ofereixen les dades corresponents al primer quartil, el valor mitjà i el tercer quartil, segons el clúster per mida de la població.

Per a la seva elaboració es consideren fonts oficials, de descàrrega gratuïta, i que ofereixen informació prou desagregada i s’actualitzen periòdicament. 

Cadascun d’aquests indicadors compta amb la seva definició, rellevància i metodologia de càlcul, que n’han de facilitar la lectura homogènia i comparativa. El seu conjunt s’adapta a la situació de partida i context de cadascuna de les ciutats i àrees urbanes, i els permet establir graus de millora a assolir a partir de les mesures i accions programades a l’Agenda Urbana.

Indicadors descriptius de Girona