Header: Agenda Urbana de Girona

Agenda Urbana de Girona

Ruta de navegació

Sistema de seguiment i avaluació | Agenda Urbana de Girona

Sistema de seguiment i avaluació

Agenda Urbana de Girona

El present sistema d’avaluació i seguiment de l’Agenda Urbana de Girona, defineix el sistema d’indicadors que ha de permetre dur a terme el seguiment de la mateixa Agenda Urbana i analitzar-ne el grau d’implementació.

Amb aquest objectiu, s’estableix un sistema que s’estructura a partir de 3 eixos; cadascun amb diferents indicadors associats als objectius estratègics de l’agenda que, adaptats a la situació de partida i context de la ciutat, permeten avaluar les diferents accions i projectes programats a nivell local, configurant-se com una eina de gran utilitat per a la presa de decisions i establiment de nous objectius: