Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Bàner: Cita prèvia

Urbanisme

Regidoria d'Urbanisme i Activitats

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Web:
www.girona.cat/urbanisme

Ruta de navegació

Avís com evitar errors i accelerar la tramitació d'obres i activitats | Activitats econòmiques

CONSELL! - Com evitar errors i accelerar la tramitació d'obres i activitats

Consells per evitar errors en la tramitació de comunicacions prèvies d'obres i activitats econòmiques i accelerar així la tramitació i evitar el requeriment de documentació complementària.

Avís nova Regulació dels habitatges d’ús turístic | Activitats econòmiques

AVÍS! - Regulació dels habitatges d’ús turístic, llars compartides i apartaments turístics de Girona

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió d’11 d’octubre de 2023, va adoptar, l’acord d’aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU número 82, per la regulació dels habitatges d’ús turístic, de Girona, promogut i tramès per l’Ajuntament de Girona.

Avís nova ordenança terrasses | Activitats econòmiques

AVÍS! - Nova ordenança de terrasses

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària del dia 9 d’octubre de 2023, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la nova Ordenança d’intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses.

Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

En aquest espai trobareu la informació de tràmits municipals relacionats amb l'activitat empresarial i l'accés a la seva tramitació.

En la posada en marxa d'una activitat empresarial és fonamental saber quins són els tràmits municipals que haurem de realitzar. Els tipus de tràmits requerits per l’Administració dependrà del risc que comporti l'activitat que es vulgui realitzar. D'acord amb aquest criteri ens trobem amb activitats que tenen diferents tipus d'intervenció per part de l’Administració.