Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Regulació dels habitatges d’ús turístic, llars compartides i apartaments turístics de Girona

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió d’11 d’octubre de 2023, va adoptar, l’acord d’aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU número 82, per la regulació dels habitatges d’ús turístic, de Girona, promogut i tramès per l’Ajuntament de Girona.

Tornar