Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Bàner: Cita prèvia

Urbanisme

Regidoria d'Urbanisme i Activitats

Àrea de què depèn:
Àrea de Territori

Responsable polític: Lluís Martí Arderiu
Responsable tècnic: Xavier Artès Bosch

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Web:
www.girona.cat/urbanisme

Ruta de navegació

Ocupació de via pública, terrasses i rètols | Activitats

Ocupació de via pública, terrasses i rètols

Ocupació de via pública, terrasses

Sol·licitud en relació de l'alta, canvi de persona titular o baixa de taules, cadires i estufes.

Per ocupar la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs s'ha de disposar de llicència municipal vigent. 

La llicència és de caràcter temporal amb una duració màxima fins al 31 de desembre de l'any en curs, havent d'efectuar nova petició de renovació el mes anterior a l'acabament de la llicència.

Rètols i banderoles d’activitats

Sol·licitud en relació a l'alta, canvi de persona titular o baixa de rètols per a establiments i activitats.

Expositor permanent de mercaderies

Sol·licitud en relació a l'alta, canvi de persona titular o baja d'aparadors o exposicions de mercaderies sense instal·lació fixa que sobresurtin de la façana.

Tendals

Sol·licitud en relació amb l'alta, canvi de titular o baixa d'un tendal.

Taules terrasses (rodones i quadrades) | Coronavirus

Col·locació de les taules a les terrasses 

Per poder ocupar aquesta ampliació de l’espai de la terrassa s’ha d’estar expressament habilitat mitjançant autorització municipal. Per consegüent, fins que no li sigui notificada la resolució municipal per la qual se li autoritza l’ampliació de l’espai d’ocupació de la terrassa del vostre establiment, només podrà procedir-se a la reobertura al públic de la terrassa limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses en l’actual/original llicència municipal de terrassa.

Per últim, recordar que, en tot moment, haurà d'assegurar-se que es manté la deguda distància física d'almenys 2 metres entre les taules i cadires o, si és el cas, agrupacions de taules i cadires, així com, remarcar que caldrà que el responsable de l’establiment prengui les mesures per garantir la distància de seguretat entre persones d’una mateixa taula i les mesures de prevenció i higiene corresponents enfront de la Covid-19 indicades per les autoritats sanitàries.

Plànol de la col·locació de les taules i cadires de les terrasses per tal de garantir les distàncies de seguretat

 

Indicacions per a l’ús de les terrasses | Coronavirus

Indicacions per a l’ús de les terrasses

  • Haurà d'assegurar-se que es manté la deguda distància física d'almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules
  • Manteniment d'una distància mínima de seguretat interpersonal entre els clients de diferents taules i entre els integrants d'una mateixa taula de, almenys, dos metres, o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria.
  • Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.
  • Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, cal evitar l'ús de la mateixa estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i el seu rentat mecànic en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.
  • S'ha de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada de l'establiment o local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
  • S'ha d'evitar l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
  • Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d'altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
  • S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, portaescuradents, setrilleres, i altres estris similars, prioritzant monodosi sol ús o el seu servei a altres formats a petició de client.
  • Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
  • L'ús dels lavabos per a clients, serà amb ocupació màxima d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.