Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Urbanisme

Regidoria d'Urbanisme i Activitats

Àrea de què depèn:
Àrea de Territori

Responsable polític: Lluís Martí Arderiu
Responsable tècnic: Xavier Artès Bosch

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Web:
www.girona.cat/urbanisme

Ruta de navegació

El consistori obre la possibilitat als establiments de restauració d'ampliar les terrasses a la via pública en aquells casos en què sigui possible

El consistori obre la possibilitat als establiments de restauració d'ampliar les terrasses a la via pública en aquells casos en què sigui possible

Acció inclosa en el paquet de mesures urgents post COVID-19

Dimarts 05/05/2020 - 18.10 h
Novetats en les mesures de l’Ajuntament de Girona per evitar la propagació del COVID-19

De manera excepcional i mentre no sigui possible ocupar la totalitat de l'aforament de l'activitat tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment, l'Ajuntament valorarà la possibilitat d'ampliar l'espai d'ocupació de les terrasses d'aquells interessats que ho sol·licitin mitjançant l'aportació d'una proposta gràfica consistent en un plànol grafiat de l'espai que es pretén ocupar, a condició que es compleixin tant les mesures de seguretat, higiene i prevenció establertes a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 com la normativa municipal vigent d'aplicació, amb especial atenció a la preservació de l'espai necessari per als vianants i sense perjudici de les indicacions i instruccions que puguin dictar el Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, aquesta possibilitat d’autoritzar l’ampliació de l’espai d’ocupació de les terrasses no serà operativa fins que no es publiqui la corresponent Ordre Ministerial que determini les condicions concretes de desenvolupament al Butlletí Oficial de l'Estat.

Per ampliar la terrassa d’un establiment cal sol·licitar-ho a través del tràmit genèric de la seu electrònica indicant que el negoci ja disposa d’una llicència de terrassa o que ja l’havia sol·licitat, i adjuntar la proposta gràfica consistent en un plànol grafiat de l’espai que es pretén ocupar.

Aquells establiments interessats que hagin sol·licitat una llicència per la terrassa, que ja la tinguin atorgada o en tràmit i que ara sol·licitin l’ampliació de l’ocupació, hauran de formular de manera expressa (en la mateixa instància) la seva conformitat que el tràmit corresponent no quedi suspès, fins que s’aixequi l’actual estat d’alarma.

"Tenint coneixement d’allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d’aquesta sol·licitud que presento”.

 

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s’autoritzarà la realització de l’actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d’emergència.

Paquet de mesures urgents post COVID-19

Taules terrasses (rodones i quadrades) | Coronavirus

Col·locació de les taules a les terrasses 50% - Fase 1

Per poder ocupar aquesta ampliació de l’espai de la terrassa s’ha d’estar expressament habilitat mitjançant autorització municipal. Per consegüent, fins que no li sigui notificada la resolució municipal per la qual se li autoritza l’ampliació de l’espai d’ocupació de la terrassa del vostre establiment, només podrà procedir-se a la reobertura al públic de la terrassa limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses en l’actual/original llicència municipal de terrassa.

Per últim, recordar que, en tot moment, haurà d'assegurar-se que es manté la deguda distància física d'almenys 2 metres entre les taules i cadires o, si és el cas, agrupacions de taules i cadires, així com, remarcar que caldrà que el responsable de l’establiment prengui les mesures per garantir la distància de seguretat entre persones d’una mateixa taula i les mesures de prevenció i higiene corresponents enfront de la Covid-19 indicades per les autoritats sanitàries.

Plànol de la col·locació de les taules i cadires de les terrasses per tal de garantir les distàncies de seguretat

 

Ocupació de via pública, terrasses i rètols | Activitats

Ocupació de via pública, terrasses i rètols

Ocupació de via pública, terrasses

Sol·licitud en relació de l'alta, canvi de persona titular o baixa de taules, cadires i estufes.

Per ocupar la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs s'ha de disposar de llicència municipal vigent. 

La llicència és de caràcter temporal amb una duració màxima fins al 31 de desembre de l'any en curs, havent d'efectuar nova petició de renovació el mes anterior a l'acabament de la llicència.

Rètols i banderoles d’activitats

Sol·licitud en relació a l'alta, canvi de persona titular o baixa de rètols per a establiments i activitats.

Expositor permanent de mercaderies

Sol·licitud en relació a l'alta, canvi de persona titular o baja d'aparadors o exposicions de mercaderies sense instal·lació fixa que sobresurtin de la façana.

Tendals

Sol·licitud en relació amb l'alta, canvi de titular o baixa d'un tendal.

Indicacions per a l’ús de les terrasses | Coronavirus

Indicacions per a l’ús de les terrasses

  • Haurà d'assegurar-se que es manté la deguda distància física d'almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules
  • Manteniment d'una distància mínima de seguretat interpersonal entre els clients de diferents taules i entre els integrants d'una mateixa taula de, almenys, dos metres, o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria.
  • Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.
  • Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, cal evitar l'ús de la mateixa estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i el seu rentat mecànic en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.
  • S'ha de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada de l'establiment o local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
  • S'ha d'evitar l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
  • Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d'altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
  • S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, portaescuradents, setrilleres, i altres estris similars, prioritzant monodosi sol ús o el seu servei a altres formats a petició de client.
  • Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
  • L'ús dels lavabos per a clients, serà amb ocupació màxima d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.