Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Bàner: Cita prèvia

Urbanisme

Regidoria d'Urbanisme i Activitats

Àrea de què depèn:
Àrea de Territori

Responsable polític: Lluís Martí Arderiu
Responsable tècnic: Xavier Artès Bosch

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Web:
www.girona.cat/urbanisme

Ruta de navegació

Ocupació de via pública, terrasses i rètols | Activitats

Ocupació de via pública, terrasses i rètols

Terrassa sobre vorera

Noves mesures a partir del 23-11-2020

Ateses les noves mesures que es preveuen que emetrà el Govern de la Generalitat en els pròxims dies relatives a l’obertura de les terrasses dels establiments de restauració, l’Ajuntament valora la possibilitat d’instal·lar de manera provisional nous elements i mobiliari dins l’espai d’ocupació de la via pública, a condició que es compleixin tant les mesures de seguretat, higiene i prevenció establertes a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, la normativa municipal vigent d'aplicació, i les condicions i requisits acordats per a la col·locació d’aquests elements, amb especial atenció a la preservació de l'espai necessari per als vianants i sense perjudici de les indicacions i instruccions que puguin dictar el Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

Ocupació de via pública, terrasses

Sol·licitud en relació de l'alta o modificació d’una llicència de terrassa (taules, cadires i/o estufes).

Per ocupar la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs s'ha de disposar de llicència municipal vigent. 

La llicència és de caràcter temporal amb una duració màxima fins al 31 de desembre de l'any en curs, havent d'efectuar nova petició de renovació el mes anterior a l'acabament de la llicència.

Rètols i banderoles d’activitats

Sol·licitud en relació a l'alta de rètols per a establiments i activitats.

Expositor permanent de mercaderies

Sol·licitud en relació a l'alta d'aparadors o exposicions de mercaderies sense instal·lació fixa que sobresurtin de la façana.

Tendals

Sol·licitud en relació amb l'alta d'un tendal.