Header: Tràmits

Tràmits destacats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2024

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Representa | Tràmits

Representa

Registre electrònic de representacions

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per l’article 6 de la Llei 39/2015, és un servei que permet fer constar les representacions que la ciutadania, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en nom seu davant les administracions públiques.

REPRESENTA és el servei de gestió de representacions i apoderaments que permet a les persones representants, relacionar-se amb les administracions públiques en nom d’altres persones sense haver de presentar, per a cada nova gestió, els documents que l’acrediten per fer-ho.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica (poderdant) que vulgui designar a una altra persona, física o jurídica, com el seu representant. En aquest cas no cal que aporti documentació d’atorgament de representació. La inscripció serà vàlida un cop la persona representant hagi acceptat la designació com a tal.

La persona representant també pot sol·licitar la inscripció d’un poder de representació que li ha donat prèviament la persona poderdant, mitjançant un document verificat per fedatari públic, generalment notarial. En aquest cas, la documentació ha de ser validada per l’Administració, que comprovarà el seu contingut i validesa.

Com es fa?

Telemàticament

Podeu tramitar la inscripció accedint al Registre electrònic de representacions i apoderaments, mitjançant certificat digital, idCAT Mòbil, Clave PIN o Cl@ave permanente.

REPRESENTA

Presencialment

Si sou persona física, us podeu adreçar a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR), amb cita prèvia, on es gestionarà la inscripció al Registre electrònic de representacions i apoderaments.

Si la persona poderdant i la persona representant, sou persones físiques, teniu l’opció de venir junts a fer el tràmit.

Més informació

Podeu trobar més informació als següents enllaços: