Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

Subvencions, beques i ajuts

ATENCIÓ!

S'han interromput els terminis i procediments de les convocatòries de subvencions
Del 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.

Bases i convocatòries per àmbits

En aquest apartat i podreu trobar les bases, les convocatòries, els models d'instància, l'enllaç al tràmit de sol·licitud de la seu electrònica i i els terminis de presentació de sol·licituds, entre d'altres coses. La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.