Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

Ruta de navegació

21a Beca Joaquim Franch 2024

21a Beca Joaquim Franch 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Consell Municipal d’Educació de Girona presenta la 21a convocatòria de la Beca Joaquim Franch, que es convoca cada dos anys i s’adreça a projectes que es basin en els drets socials i educatius de les persones, que plantegin noves perspectives socioeducatives a la ciutat i tinguin grans dosis de dinamisme i compromís per actuar i millorar vers una ciutadania activa, democràtica i solidària.

El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte finalitzarà el 30 de setembre de 2024.

Bases i convocatòria

Objectius i orientació

La Beca Joaquim Franch té com a objectiu promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona.

Els projectes poden orientar-se al foment del treball en educació en valors, educació per a la ciutadania, etc., i en innovació pedagògica (tant de continguts com de metodologia).

Els projectes poden referir-se a accions puntuals o de llarga durada.

Es valoraran especialment aquells projectes que tinguin en compte i integrin:

  • El treball en xarxa i la transversalitat de l’acció educativa: per exemple experiències d’aprenentatge i servei, de treball cooperatiu, etc.
  • L’adequació al Projecte Educatiu de Ciutat de Girona i del propi centre educatiu o entitat.
  • La capacitat innovadora, tant pel que fa a continguts com a metodologia de treball.

Qui pot sol·licitar la beca

  • Centres educatius no universitaris
  • Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.
  • Col·lectius o grups, especialment de joves (persones vinculades a la universitat, al lleure,...), que es constitueixin a aquest efecte.

Dotació de la beca

  • 6.000 €. El 50% es lliurarà en el moment de la selecció i la resta d’acord amb les necessitats del projecte.
  • Publicació i divulgació del projecte becat.

Més informació

Consell Municipal d’Educació (CEM)
Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 - 17004-GIRONA.
Tel. 972 419 403
A/e: cem@ajgirona.cat

Bases català
Bases castellà
Convocatòria al BOP núm. 58 del 21/03/2024
Convocatòria 2024 català
Convocatòria 2024 castellà
Llibret informatiu