Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

Presentació Links | CEM

Què és | CEM

Què és

El Consell Municipal d'Educació de Girona és un òrgan de consulta i participació de tots els membres de la comunitat educativa en l'àmbit territorial del municipi en temes d'ensenyament i educació. Ha de ser consultat pel Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament sobre les qüestions relacionades amb l'ensenyament no universitari en la ciutat, i els pot requerir tota la informació i el suport tècnic que li calqui per a desenvolupar la seva tasca.

El Consell basa el seu treball en l'estudi i tractament de qüestions lligades, entre d'altres, a: 

a optimitzar els recursos humans, pressupostaris i materials dels centres educatius

  • la planificació de les places escolars
  • la millora del rendiment educatiu
  • l'escolarització
  • la renovació pedagògica
  • desenvolupar accions compensatòries
  • definir criteris per a la integració social i educativa dels infants i joves de la ciutat amb necessitats educatives especials
  • a potenciar activitats complementàries i extraescolars
  • a formalitzar convenis i acords de col·laboració