Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

Ruta de navegació

Sessions plenàries | CEM

Sessions plenàries

El Consell Municipal d’Educació de Girona és un òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat en temes d’ensenyament i educació.

El Consell Municipal d'Educació de Girona va ser creat el dia 31 de març de 1989. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa de la ciutat i constituït per un màxim de 72 membres, els quals es reuneixen en forma d’assemblea tres cops l’any en les sessions plenàries o plens del CEM. Aquestes se celebren de forma itinerant per diferents centres educatius o espais de la ciutat, en caràcter ordinari i segons estableix la normativa que regula el funcionament del Consell.

A les sessions plenàries hi pot assistir i participar (amb veu però sense vot) qualsevol persona interessada.

Sessions plenàries curs 2022-23 (sessió 19 de desembre) | CEM

Sessions plenàries 2022-2023

2a Sessió plenària

Dia: 23 de gener de 2023
Hora: 17.30 h
Lloc: Institut Jaume Vicens Vives (C/ Isabel la Catòlica, 17 17004 Girona)

Convocatòria Plenari 23 de gener de 2023

1a Sessió plenària

Dia: 19 de desembre de 2022
Hora: 17.30 h
Lloc: Escola Montjuïc

Convocatòria Plenari 19 de desembre de 2022