Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

Ruta de navegació

Comissions permanents | CEM

Comissions permanents

Les funcions d'aquesta comissió se centren a activar el funcionament del CEM. D'aquesta manera, la comissió s'encarrega de fer efectives les decisions preses en les sessions plenàries que celebra el Consell, prepara i dirigeix les activitats previstes, impulsa i coordina el treball de les comissions i en recull els resultats i les propostes, publica els estudis, acords i informes, realitza la gestió administrativa derivada de les actuacions del Consell i preveu l'elaboració de la memòria anual d'activitats.

Menú de navegació