Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

Ruta de navegació

Calendari escolar | CEM

Calendari escolar

Cada any el Consell Municipal d'Educació elabora, edita i distribueix un calendari escolar on es recullen els dies festius, els períodes de vacances, les dates referents a l’activitat del mateix Consell i les dates més significatives que afavoreixen un treball vers la pau i els valors que conformen els drets humans.

La proposta es configura com una eina que el CEM adreça als centres educatius i a la ciutat per tenir presents totes les dates abans referides en el moment de programar l’activitat general del centre o de l’entitat.