Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

2a Sessió plenària curs 2018-2019 | CEM

2a Sessió plenària

Dia: 17 de desembre de 2018
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cultural La Mercè