Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

Presentació Links | CEM

Com funciona | CEM

Com funciona

El Consell Municipal d'Educació regeix el seu funcionament en base a un Reglament aprovat per unanimitat pel Ple de l'Ajuntament de Girona.

El Consell desenvolupa el seu treball a partir d'un ple i tres comissions de treball:

  • Comissió Permanent (CP)
  • Comissió de Planificació i Equipaments (CPI)
  • Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat (CREC)

El Ple és l’òrgan superior de decisió del Consell Municipal d'Educació i està integrat per tots els seus membres. Aquestes sessions plenàries es fan de manera itinerant en espais de la ciutat i se'n solen convocar tres a l'any.