Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Subvencions "Diversifica Cultura" a programacions d'especial interès cultural de la ciutat de Girona pels anys 2024-2026

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte de les subvencions “Diversifica Cultura” a programacions d’especial interès cultural de la ciutat de Girona (festivals, mostres, cicles...) és donar suport a les iniciatives culturals d’empreses i d’associacions per fomentar l’exhibició artística a la ciutat de Girona. Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania. Es subvencionaran tres edicions consecutives de programacions culturals, d’arts visuals, arts escèniques, cinema i audiovisuals, música, literatura i pensament, cultura popular o cultura digital.

Termini de presentació de sol·licituds: 15 d’abril de 2024.
Les activitats s'han d’iniciar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024

Bases i convocatòria

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és iniciar el procés d'adjudicació de la línia de les subvencions "Diversifica Cultura" a programacions d'especial interès cultural de la ciutat de Girona pels anys 2024-2026. 

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats següents:

  • Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils que puguin acreditar en els seus objectius estatutaris la finalitat cultural i artística.
  • Entitats privades sense afany de lucre, legalment constituïdes, que puguin acreditar en els seus objectius estatutaris la finalitat cultural i artística.

Les empreses i entitats sol·licitants no han d'haver rebut o tenir previst de rebre subvencions municipals convocades pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Girona per altres activitats o projectes durant les diferents anualitats subvencionades per la convocatòria, i han de complir els requisits del punt 6 de les bases reguladores de la subvenció. 

Bases al BOP núm. 58 del 21/03/2024
Bases a l'e-tauler
Bases en català
Bases en castellà
Extracte de la convocatòria 2024 al BOP núm. 58 del 21/03/2024
Convocatòria 2024 a l'e-tauler
Convocatòria 2024 en català
Convocatòria 2024 en castellà

Tornar