Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Mapa cultural | Cultura

Mapa cultural

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona ha promogut l’elaboració del Mapa Cultural de Girona amb l’objectiu de generar coneixement sobre la participació de la ciutadania en la programació cultural de la ciutat per tal que els agents culturals i els responsables de la política cultural disposin d’una radiografia objectiva que fonamenti la seva presa de decisions estratègiques i operatives amb la finalitat de millorar la programació cultural i, per tant, el nombre, diversitat i equilibri territorial dels públics que hi participen.

Objectius

En conseqüència, els objectius han estat:

 • Conèixer la programació cultural de la ciutat: els operadors, les pràctiques, les ubicacions, la temporalitat…
 • Conèixer la participació de la ciutadania en la programació cultural: el nombre, els perfils, la procedència, els canals d’informació, la valoració de la programació, els interessos culturals…

Accions

A tal efecte s’han dut a terme les següents accions:

 1. Anàlisi de la programació cultural de l'Ajuntament
  Anàlisi de la informació obtinguda relativa a 87 línies d’activitat de l’Àrea de Cultura i de la Xarxa de Centres Cívics sobre les activitats programades, lloc i moment de realització, nombre i perfil dels participants, i finançament.
 2. Anàlisi de la programació cultural d'altres agents
  Anàlisi de la informació obtinguda relativa a 59 línies d’activitat de 44 operadors culturals públics i privats (el 44% de l’univers identificat) sobre les activitats programades, lloc i moment de realització, nombre i perfil dels participants, finançament...
 3. Anàlisi de dades de ticketing
  Anàlisi de les dades generades pel sistema de venda d’entrades de la programació escènica i musical de 2015 i 2016 de quatre equipaments de la ciutat (Auditori Municipal, Teatre Municipal, Sala la Planeta i espectacles del pavelló de Fontajau).
 4. Enquesta als usuaris de la Targeta Girona Cultura
  Enquesta electrònica a una mostra de gairebé 15.000 persones de la base de dades la Targeta Girona Cultura per conèixer el grau de coneixement ciutadà de l'oferta cultural de la ciutat, els canals de comunicació que fan servir, els equipaments als quals van habitualment, la valoració que fan de la programació i els seus interessos culturals.
 5. Grups de debat
  Valoració contrastada de la situació actual de l'acció cultural a la ciutat i propostes de millora, a través de 8 grups de debat formats cadascun per entre 10 i 15 ciutadans i d’un grup de tècnics municipals de cultura.

En els següents documents trobareu la informació detallada de cadascuna d’aquestes accions així com el document de síntesi i conclusions de l’anàlisi del conjunt (resum executiu).