Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat, porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

El termini de justificació finalitzarà el dia 15 de novembre de 2020

Justificació

L’entitat haurà de presentar a la seu electrònica del registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament de Girona, en el termini que s’estableixi en la convocatòria, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

  1. La memòria de l’activitat, amb la relació dels serveis realitzats als usuaris.
  2. Relació de rutes de servei de transport adaptat realitzades durant l’any.
  3. Relació de les persones usuàries del servei de transport adaptat.
  4. Relació de les persones usuàries del servei de transport adaptat ateses mes a mes de gener a desembre.

Termini de justificació

El termini de justificació finalitzarà el dia 15 de novembre de 2020, d’acord amb el punt 16 de les bases específiques.

Tràmit de justificació

Tornar