Header: Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Menú de navegació

Ruta de navegació

Visor: Relacions externes

Projectes
Next Generation
Girona

Agenda Urbana de Girona

Presentació | Jornades Lluís Maria de Puig i Olivé

Presentació

Girona ha demostrat una tradició europeista indiscutible al llarg dels anys. La ciutat ha cregut sempre en la construcció d’una Europa al servei de les persones, i al servei dels ideals de pau, solidaritat i llibertat que representen des dels seus orígens les institucions europees. Lluís Maria de Puig és la figura que segurament millor representa aquesta vocació de construcció conjunta, amb la fita que va assolir de presidir l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa entre el 2008 i el 2010. Precisament, el Consell va distingir Girona amb el Premi d’Europa el 2016.

Des de l’Ajuntament volem contribuir al record i homenatge a la figura de Lluís Maria de Puig, i per això des del 2013 organitzem cada any les jornades que porten el seu nom. Unes jornades que han servit a la ciutat per debatre i reflexionar sobre temes d’abast europeu: la ciutadania; el conveni i el tribunal europeu dels Drets Humans; el desenvolupament; i la relació entre ciutat, educació i democràcia. La riquesa de les aportacions acadèmiques, professionals i associatives efectuades al llarg d’aquests anys ens ha mogut a disposar-les en una pàgina web especial dins la de l’Ajuntament de Girona –www.girona.cat/jornadesdepuig–, on hi afegirem també les aportacions a partir d’aquest 2017.

Són molts els reptes que té per endavant la construcció europea, si vol servir amb eficàcia i credibilitat els seus ciutadans i no només el seus estats o els seus mercats. Les institucions europees es troben ara mateix davant una cruïlla que segur que en definirà el seu futur, on les persones han de ser l’objectiu prioritari. Per això, amb convicció i també des de l’àmbit local, tots tenim la responsabilitat de construir aquesta nova Europa i posar-ne de relleu els seus valors. Les jornades Lluís M. De Puig són la nostra aportació a aquest debat, i espero que les conclusions que se’n deriven siguin un mirall del que Girona vol per a l’Europa del futur.

Marta MADRENAS MIR
Alcaldessa de Girona
Novembre 2017

Vídeo de l'aprovació de la Moció pel record i homenatge a la figura de Lluís Maria de Puig i Olivé

Vídeo de l'aprovació de la Moció pel record i homenatge a la figura de Lluís Maria de Puig i Olivé


Inici: 1:34:34  ||  Fi: 2:07:53

La moció es va aprovar en la sessió plenària del 14 de gener de 2013, al Ple hi eren presents els familiars de Lluís Maria de Puig i Olivé.

Vídeo: Jornades de Puig 2021 (inici web)

VÍDEO
8a Jornada Lluís M. de Puig 2021